30 let zpět: Nástup soukromých bezpečnostních služeb

Po sametové revoluci se Československo potýkalo s nárůstem kriminality a citelným nedostatkem policistů. Jedním z nových způsobů, jak zajistit bezpečnost obyvatel a majetku, bylo zřizování soukromých bezpečnostních služeb, označovaných tehdy jako černí šerifové. Jak se ovšem ukázalo, začali se mezi nimi brzy objevovat bývalí příslušníci StB.

Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1990.

Video Černí šerifové
video

Černí šerifové

Zdroj: ČT24