Stačilo 54 vteřin a peníze na kotlíkové dotace zájemci na severu Moravy i ve Slezsku vyčerpali

Zájem o takzvané kotlíkové dotace je v Moravskoslezském kraji velký, žadatelé v pondělí vyčerpali přidělené peníze za 54 vteřin. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) vzápětí oznámil, že by kraj mohl na výměnu kotlů získat další peníze. Do Moravskoslezského kraje jde v aktuální výzvě půl miliardy korun, minimálně stejnou sumu by podle ministra mohl kraj ještě dostat.

Ilustrační snímek
Zdroj: ČTK Autor: Luboš Pavlíček

Ve třetí výzvě bylo připraveno zhruba 120 milionů korun pro žadatele, kteří neuspěli v předešlé výzvě. Šlo asi o tisícovku zájemců. Za zbývajících 380 milionů korun by podle odhadů kraje mohlo být vyměněno zhruba 3500 kotlů. Právě tolik zájemců podle Miroslavy Chlebounové z krajského úřadu podalo elektronickou žádost za necelou minutu od spuštění výzvy.

Kraj i nyní očekával mimořádný zájem. Aktuální výzva je totiž poslední možnost, kdy mohou lidé na výměnu starého kotle získat finanční pomoc.

Na plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu, které splňují nejvyšší emisní třídu, mohou lidé získat až 127 500 korun. „Na plynové kotle je dotace ve výši 75 procent oprávněných nákladů, na tepelná čerpadla či na kotle na dřevo to je 80 procent,“ vysvětlil specialista na kotlíkové dotace Josef Plašil.

Video Studio ČT24
video

SLEDUJTE: Starý kotel pustí do vzduchu 100 a více kilo prachu ročně, nový kotel nejvíc 10 kilogramů

Moravskoslezský kraj je první, v němž lze žádosti ve třetí vlně podávat. Řada zájemců by tak výměnu kotle mohla stihnout ještě před zahájením topné sezony. Následovat budou počátkem června Středočeský a Olomoucký kraj.

„Starý kotel pošle do ovzduší 50 až 100 kilogramů prachu ročně, ale to jenom pokud se s kotlem zachází správně. Pokud ne, může to být 200 až 400 kilogramů. Správně provozovaný nový kotel vypustí do ovzduší jen zhruba 10 kilogramů prachu,“ upozornil vedoucí zkušebny spalovacích zařízení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Jiří Horák.

Poslední kolo kotlíkových dotací
Zdroj: ČT24

Brabec: Zájem jsme čekali 

Ve třetí vlně kotlíkových dotací mohli lidé elektronicky podávat žádosti od 10:00. Posléze žadatelé musí dodat kraji písemné náležitosti. Kraj měl v plánu přijmout deset tisíc elektronických žádostí, aby mu vznikl zásobník žadatelů. Okolo 11:15 měl kraj přijato už přes 9100 žádostí.

„Přijmeme celkem 10 tisíc žádostí, zpracujeme je a teprve na základě dodaných materiálů rozhodneme o proplacení dotace,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO).

„Naše propočty i očekávání se naplnily. Zájem o kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji je obrovský. Myslím, že jen málokdo pochybuje o tom, že pro zlepšení kvality ovzduší jsou peníze nejvíce potřeba právě v Moravskoslezském kraji. Proto už jsme před několika týdny zahájili jednání o dalším navýšení prostředků na kotlíkové dotace pro tento kraj minimálně o 500 milionů korun,“ uvedl ministr životního prostředí Brabec. 

Ministr by chtěl, aby nynější výzva uspokojila všechny krajské žadatele, kteří splní podmínky programu. „Formálně už jsme začali připravovat změnu příslušných dokumentů nezbytných pro přesun finančních prostředků na kotlíkový účet a v řádu několika týdnů další finanční injekci pro kotlíkové dotace projednáme na vládě,“ doplnil Brabec. 

Zájem o dotace byl v minulosti vždy poměrně velký. Když je ještě nebylo možné podávat elektronicky, lidé dokonce před úřadem nocovali. Při poslední výzvě v roce 2017 lidé během jediné hodiny odeslali 5100 žádostí, pro zájemce v Moravskoslezském kraji ale tehdy bylo připraveno téměř 900 milionů.

Video Studio 6
video

Jak žádat o kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji?

Novinkou je předfinancování výměny kotle

Novinkou jsou bezúročné půjčky od Státního fondu životního prostředí (SFŽP), zájemci je mohou získat prostřednictvím měst a obcí. Mají lidem pomoci s předfinancováním akce, protože dotaci dostanou až po výměně kotle. Zároveň mají půjčky umožnit krýt rozdíl mezi dotací a skutečnými náklady, který zájemci mohou obcím a městům hradit formou měsíčních splátek.

„Je to řešení pro lidi, kteří nemají hotovost na účtu, než jim zpětně dorazí dotace,“ doplnil specialista na kotlíkové dotace Plašil.

Ministerstvo životního prostředí bezúročné půjčky vedle Moravskoslezského poskytne městům a obcím v Ústeckém a  Karlovarském kraji. 

Peníze navíc dávají i některá města 

Podmínky pro přidělení dotace jsou podobné jako ve druhé výzvě, podporovány už ale nebudou kombinované kotle na tuhá paliva a biomasu.

Moravskoslezský kraj bude lidem navíc přispívat částkou 7500 korun. Dalších 7500 korun žadatelé k dotaci získají za takzvané prioritní území, tedy za to, že žijí v regionu s výrazně znečištěným ovzduším. Podporu navíc nabízejí svým obyvatelům i některá města a obce. Letos takových kraj eviduje přes 80, lidem dají od 2000 do 15 000 korun.

Projekt na obměnu kotlů v roce 2012 začal právě v Moravskoslezském kraji. Nejprve ho společně financoval kraj s ministerstvem životního prostředí. Do roku 2016 se v kraji vyměnilo asi 4000 kotlů, posléze se program rozšířil i do dalších částí státu. Od tohoto roku kraj přijal celkem 14 500 žádostí a kotel už stihlo vyměnit asi 70 procent domácností, celkově byla vyplacena více než miliarda korun. 

„Dobrá zpráva je, že jsme nikdy žádné peníze nevraceli, všechno se využilo. To je dobrá zpráva. Víme, že naše ovzduší v kraji je znečištěné. Dá se prokázat, že lokální topeniště značně přispívají ke znečištění,“ dodal hejtman Vondrák.

„Celostátně jsou lokální topeniště největším znečišťovatelem. Samozřejmě že v Ostravě je nejhorší průmysl. Ale díky kotlíkovým dotacím vidíme, že koncentrace prachových částic klesla o 10 až 20 procent. Všimli si toho i v Polsku, kde si chtějí vzít tyto dotace za příklad,“ doplnil Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd. 

Obměna je přípravou na zákaz provozu starých neekologických kotlů první a druhé emisní třídy, který bude platit od roku 2022. Lidem pak za to bude hrozit pokuta 50 tisíc korun.