V roce 2050 nebude Praha produkovat žádný oxid uhličitý, slíbili radní

Emise oxidu uhličitého v Praze budou v roce 2030 o 45 procent nižší než dnes a po dalších dvaceti letech se již nebudou vypouštět vůbec žádné. Stane se to, pokud se městu podaří splnit závazek, který přijala jeho rada, zatím však bez konkrétních opatření. Jejich plán začne vznikat, hotový ale bude až v září příštího roku.

Před jednáním pražské rady byla na stole otázka, zda nevyhlásí celoměstský stav klimatické nouze, jak to již učinily sedmá a šestá městská část. To se nestalo, podle náměstka primátora pro oblast životního prostředí Petra Hlubučka (STAN) město namísto stavu nouze vyhlásilo závazek, ze kterého jasně vyplývají úkoly do budoucna.

„Rada si uvědomuje, že naše planeta se nachází ve stavu klimatické nouze a je potřeba dělat opatření, která povedou ke snížení produkce látek, jež způsobují skleníkový efekt,“ řekl náměstek Hlubuček.

Město začne připravovat balíček opatření, který by měl být hotový na podzim roku 2020. Potom začne opatření postupně zavádět. Mířit budou čtyřmi směry: na udržitelnou energii, udržitelnou mobilitu, cirkulární ekonomiku a adaptační strategii na změnu klimatu.

Podle Hlubučka ale Praha již řadu opatření učinila nebo je chystá. Zmínil se o stavbě bioplynové stanice, podpoře elektromobility, zavedení mýta pro vjezd do centra, zpracování a energetickém využití odpadu nebo lepším využití energie v budovách. 

Kromě závazku omezování emisí oxidu uhličitého schválili pražští radní také memorandum s policií a vybranými stanicemi technické kontroly o vytvoření zvláštní skupiny pro kontrolu stavu vozidel, zejména pak filtrů pevných částic. Od ní si vedení města slibuje snížení emisí polétavého prachu, který je v Praze hlavním problémem vzduchu.

Radou úspěšně prošel i akční plán výsadby stromů. Podle Hlubučka jich bylo již letos na jaře vysazeno 170 tisíc. Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) rada pověřila Technickou správu komunikací, aby pokračovala ve vytipovávání vhodných míst v ulicích pro výsadbu nových stromů.

Na základě zákona o ochraně ovzduší má každý kraj povinnost připravovat pravidelně aktualizovaný program zlepšování kvality ovzduší. Ten pražský ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s magistrátem schválilo v roce 2016. Na základě žaloby ze strany spolku Frank Bold však jeho podstatnou část loni zrušil soud, podle kterého nebyl dostatečně konkrétní. Nyní město připravuje aktualizaci.