Recenze: I'm Your Man. Životopis Leonarda Cohena vidí písničkáři do talíře

Kanadský básník, především však písničkář Leonard Cohen vydal řadu mimořádných alb a výrazně poznamenal podobu populární hudby – není tedy divu, že již za života byl předmětem mnoha různých biografií. Ta zřejmě nejlepší – I'm Your Man – od Sylvie Simmonsové vyšla na jaře i česky.

Leonard Cohen
Zdroj: Reuters Autor: Luke MacGregor

Nejde o úplně první česky vydanou Cohenovu biografii, oproti všem ale měla autorka nespornou výhodu – s Cohenem ji totiž pojilo přátelství, měla k němu přístup, byl k ní daleko otevřenější. To se pak jinak píše, než když je autor odkázán na pouhé kompilování z již vydaných knih, které jsou též kompilacemi, z cizích rozhovorů, tiskových zpráv, recenzí a podobně.

Dlužno ovšem dodat, že ani exkluzivní přístup k popisovanému subjektu, ani nejpodrobnější archivy, nic z toho ještě jaksi samozřejmě nezakládá na kvalitní biografii. Naopak, nezkušený autor se ve všech těch informacích může utopit a skutečnou osobnost svého zájmu zcela zamlžit či pozměnit.

Nic z toho naštěstí neplatí pro Simmonsové obsáhlou biografii, a pokud jí dala podtitul „Život Leonarda Cohena“, je to zcela namístě. Cohen před čtenářem vystupuje zcela plasticky, autorka nic nezastírá – a že by toho bylo! –, zkrátka, drží se principu padni komu padni. Činí tak navíc čtivou formou, laťku drží i stejně dobrý překlad Pavla Pokorného.

Všechno o Cohenovi

Vraťme se ale ke knize samotné: Na dobré biografii si vždy cením, dozvím-li se něco nového, něco, co doplní či pozmění stávající obraz. V tomto případě se dozvídáme mnoho o Cohenově zázemí, o jeho dětských a chlapeckých letech, o jeho formování, a to nejen rodinou, ale také náboženstvím – nesmíme zapomínat, že Cohen měl mezi svými předky významné židovské učence i rabíny. Tohle vše se totiž později projevovalo jak v jeho poezii, tak v jeho písních.

Stejně podrobně se autorka věnuje letům pozdějším, Cohenovým básnickým začátkům i prvním skladatelským a intepretačním krůčkům. Zasvěcuje nás do celého jeho uměleckého zrání, sledujeme, jak vznikaly jednotlivé písně a alba, jsme svědky jeho rostoucího zájmu o buddhismus.

Ukázka z knihy I'm Your Man (zdroj: Prostor) 97.95 KB

Je též dobré zmínit spoustu neznámých fotografií. Zkrátka, máme zde Leonarda Cohena jako na talíři, samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu.

A pokud o sobě napsal v jedné písni z roku 2012, tedy čtyři roky před smrtí: „Rád bych si promluvil s Leonardem / Je to slušňák a pastýř / Línej parchant […] Bude promlouvat tato slova moudrosti / Jako nějaký mudrc, člověk mající vizi / Přestože ví, že je ve skutečnosti nula…“ – není to pravda. Ostatně, je to slyšet nejen z jeho nádherných písní, cítit z jeho poctivých básní, ale i z biografie I'm Your Man.

Sylvie Simmonsová: I'm Your Man (Život Leonarda Cohena), vydalo nakladatelství Prostor v překladu Pavla Pokorného v roce 2020.