Firma Vítkovice Power Engineering chce jít do konkurzu. Zaměstnává 800 lidí

Firma Vítkovice Power Enginering (VPE) na sebe podala návrh na konkurz. Do poloviny srpna měla přitom vytvořit reorganizační plán. Podle redaktorky České televize Pavly Daňkové jsou za krokem firmy nejspíš pohledávky mateřské společnosti Vítkovice a. s.

Zástupci VPE uvedli podle zprávy, kterou má k dispozici Česká televize, že se bez finanční a faktické podpory investora, kterou měla být mateřská firma Vítkovice a. s., stalo zcela nepřijatelným pokračování a provozování podniku. Právě Vítkovice a.s. se ale proti takovému zdůvodnění ohradila.

Není pravdou, že by Vítkovice nepodporovaly reorganizaci VPE. Naopak. V závěru minulého týdne mimo jiné informovaly mateřské Vítkovice správce insolvenční podstaty VPE o tom, že nechtějí po VPE ihned uhradit částku za energie odebírané během insolvence. Vítkovice nabízí dohodu o dílčí úhradě 10 milionů korun a je připravena jednat o dalších splátkách za energie, které VPE odebírá během procesu insolvence a potřebuje je k výrobě.

Eva Kijonková

mluvčí, Vítkovice a.s.

Konkurz na VPE navrhuje také insolvenční správce David Vandrovec. Firma zaměstnává na 800 lidí. Podle Pavly Daňkové jsou jejich pracovní místa ohrožena.

Ve své zprávě zveřejněné tento týden v insolvenčním rejstříku Vandrovec uvedl, že mateřská společnost, která původně deklarovala podporu reorganizace VPE mimo jiné i odložením splatnosti koncernových pohledávek, se nyní pod pohrůžkou přerušení dodávek energií domáhá zaplacení mnohamilionové částky, již VPE nemají. Správce uvedl, že tak má pochybnosti o schopnostech a vůli mateřské společnosti podpořit reorganizaci. „Zvláště pak v situaci, kdy sama mateřská společnost neplní své závazky vůči dlužníku a je ve zpoždění s úhradou závazků ve výši několika milionů korun,“ uvedl Vandrovec.

VPE podle něj vykazují ztrátové hospodaření v řádu několika desítek milionů korun měsíčně, čímž se snižuje hodnota majetkové podstaty a narůstají pohledávky za majetkovou podstatou. Vandrovec uvedl, že co nejrychlejšího ukončení této situace je možné dosáhnout pouze prodejem nebo pachtem podniku či jeho části.

„V opačném případě, tj. pokud dlužník reorganizační plán nepředloží, navrhuje insolvenční správce, aby soud co nejrychleji rozhodl o přeměně v konkurz, což by umožnilo co nejrychleji a co nejtransparentněji prodat dlužníkův závod či jeho část a ukončit tím narůstající ztráty dříve, než se z důvodu pokračování nevyhovujícího stavu provoz dlužníkova závodu zastaví docela,“ uvedl Vandrovec.

Reorganizace společnosti se zadrhla už koncem července. Věřitelé společnosti Vítkovice Power Engineering (VPE), která je od loňského srpna v úpadku, totiž tehdy na schůzi u Krajského soudu v Ostravě neschválili znalecký posudek oceňující majetkovou podstatu firmy. Odhadci z Mazars Consulting v něm hodnotu majetkové podstaty vyčíslili na 1,233 miliardy korun.

Problémová turecká elektrárna

VPE dostala do potíží problémová stavba hnědouhelné elektrárny Yunus Emre společnosti Adularya v Turecku. Podle Vítkovic je ale důvodem špatného stavu VPE také situace na trzích v energetice nebo odložené investice hlavních zákazníků. Věřitelé přihlásili u soudu pohledávky za více než 71 miliard korun a povolili firmě reorganizaci.

Mluvčí Vítkovic Eva Kijonková v červenci řekla, že firma má dostatek zakázek. Za poslední tři měsíce společnost opustilo zhruba 70 zaměstnanců, takže nyní má necelých 800 lidí. Ke konci roku 2015 měl podnik téměř 1500 zaměstnanců. Pracovníky některých profesí ale firma zároveň shání, hlavně svářeče. VPE mají také v úmyslu prodat provoz VPE Hard v Jeseníku, kde pracuje zhruba 150 lidí. Celkem má firmu v dohledné době opustit až 300 lidí.

VPE se zabývají hlavně výstavbou a dodávkami elektráren a patřily k nejdůležitějším firmám skupiny. Patří do strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka.

Skupina má na 4000 zaměstnanců

Jádro původní struktury holdingu tvoří Vítkovice, a. s. Celá skupina, jejímž hlavním vlastníkem je ostravský podnikatel Jan Světlík, zahrnuje více než 20 firem, které mají dohromady téměř 4000 zaměstnanců.

Strojírenské Vítkovice vytvořily v loňském roce konsolidovanou ztrátu přibližně 5,3 miliardy korun. Způsobily ji hlavně insolvence firem ze skupiny, oprávky a kroky, které s insolvencemi souvisejí. Skupina loni dosáhla tržeb ve výši zhruba 8,5 miliardy korun, což bylo asi o 2,3 miliardy méně než v předchozím roce.

Kromě Vítkovice Envi a VPE se z této skupiny dostaly do insolvence ještě společnosti Vítkovice Gearworks a Vítkovice Revmont, které projdou reorganizací. Z holdingu se letos vyčlenila společnost Hutní montáže, kterou Vítkovice prodaly společnosti E-Invest podnikatele Martina Ulčáka.