Firmu Vítkovice Power Engineering opustí na 300 lidí. Společnost prochází reorganizací

Firmu Vítkovice Power Engineering (VPE) opustí v krátké době až 300 lidí. Zhruba polovina z nich pracuje v provozu VPE Hard v Jeseníku, který se firma chystá prodat, dalším lidem budou nabídnuta místa v jiných firmách skupiny Vítkovice Machinery Group, zbývající podnik propustí. Sdělila to mluvčí Vítkovic Eva Kijonková. Společnost je v úpadku od loňska, věřitelé jí povolili reorganizaci.

Insolvenční soud v Ostravě již VPE prodloužil lhůtu k předložení reorganizačního plánu. Nový termín pro splnění této povinnosti je 14. srpen letošního roku. Usnesení soudu bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Společnost patří do strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group.

„Celkově snížíme stav zaměstnanců zhruba na 600, to je stav, který je aktuálně racionální hranicí pro úsporu nákladů při současném zachování nezbytných výrobních schopností a know-how, které na trhu už nikdy dodatečně nenakoupíte, protože je v kvalifikovaných, zkušených lidech.“

Petr Krupa

finanční ředitel VPE pověřený řízením společnosti

„Nižšího stavu zaměstnanců VPE lze docílit uzavřením části podniku, nebo jeho pronájmem a eventuálně vyčleněním engineeringových činností. V takovém případě by VPE bylo čistě výrobním podnikem se zhruba 450 zaměstnanci,“ uvedla Kijonková. Společnost má podle ní logisticky připravenu i tuto variantu. „Je ale zcela závislá na věřitelích, protože zmíněné opatření nutně vyvolá dopad na jejich pozice,“ dodala mluvčí.

Kromě úspory mzdových nákladů se podle něj vedení firmy soustředí na vytvoření nového systému ke snižování kontraktačních rizik, tedy dodatečných nevýrobních nákladů, které plynou například ze smluvních sankcí. VPE nadále zajišťují například výrobu ocelových konstrukcí či služby pro jaderné strojírenství.

„To vyžaduje určité specializace pro každý jednotlivý typ výroby, proto nelze jen tlačit na pokles mzdových nákladů, ale záchrana je spojena i s novými zakázkami a jejich financováním. Na trhu poptávka existuje a my disponujeme kvalifikovanými lidskými kapacitami, existují tedy současně dva základní pilíře pro další fungování společnosti,“ uvedl Krupa.

Věřitelé přihlásili u soudu pohledávky za více než 71 miliard korun. Na přezkumném jednání na konci listopadu byly přezkoumány jen pohledávky za zhruba 13 miliard korun. 

Potíže v Turecku

VPE se zabývají hlavně výstavbou a dodávkami elektráren. Patřily k nejdůležitějším firmám skupiny. Do potíží je dostala stavba hnědouhelné elektrárny Yunus Emre společnosti Adularya v Turecku, kterou provázela řada komplikací a která zatím nefunguje.

Aktuálně se na Slovensku podílejí na budování třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Mochovce a provádí servis na českých jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. „I v insolvenci jsme získali zákazníky na dodávky tlakových částí pro tepelné i jaderné elektrárny v Ruské federaci,“ uvedl Krupa.

Sama firma uvádí, že důvodem jejího špatného stavu je také situace na trzích v energetice nebo odložené investice hlavních zákazníků. 

Video Kauza turecké elektrárny: Hrozí miliardové ztráty
video

Kauza turecké elektrárny: Hrozí miliardové ztráty

VPE mají nyní 865 zaměstnanců. Před rokem měly VPE o 358 zaměstnanců více, na začátku restrukturalizace, ke konci roku 2015, pracovalo ve firmě 1471 lidí. Jen na přelomu letošního března a dubna ze společnosti odešlo 75 pracovníků.

Skupina Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka zahrnuje více než 20 firem, které mají dohromady okolo 5500 zaměstnanců.

Několik společností ze skupiny se loni dostalo do problémů a čtyři z nich – Vítkovice Power Engineering, Vítkovice Gearworks, Vítkovice Revmont a Vítkovice Envi – už poslal soud do úpadku.