Lídři kandidátek z Olomouckého kraje hledali řešení pro zelenější Česko

O takzvaném Green Dealu neboli Zelené dohodě diskutovali volební lídři z Olomouckého kraje. Mluvili o možných způsobech snižování emisí i způsobu nahrazování zdrojů energie. Hovořili také o elektromobilitě. Hosty debaty byli Radim Fiala (SPD), Ladislav Hynek (ČSSD), Marian Jurečka (SPOLU), Tomáš Müller (PirátiSTAN), Ladislav Okleštěk (ANO), Ludvík Šulda (KSČM) a Václav Vévoda (PŘÍSAHA). Debatu moderoval Jakub Železný.

Video Volby 2021 - Předvolební debata
video

Volební lídři z Olomouckého kraje diskutovali o Zelené dohodě a elektromobilitě v předvolební debatě ČT24

Zdroj: ČT24

Podle jedničky koalice SPOLU v Olomouckém kraji Mariana Jurečky si vláda nechala příležitost nastolit v problematice ekologie výrazné změny „protéct mezi prsty“. Kabinetu vytkl například to, že jen na vládních budovách, ministerstvech a ústředních orgánech mohly vzniknout energetické úspory v hodnotě půl miliardy korun. „Potom je to otázka úspor, které se týkají podpory čisté mobility či fotovoltaik na střechách rodinných domů,“ vyjmenoval.

Proti tomu se vymezil lídr kandidátky ANO v Olomouckém kraji Ladislav Okleštěk. S odkazem na dotační tituly ministerstva životního prostředí řekl, že nelze vše dělat najednou a je třeba pracovat s rozpočtem. Za stranu dodal, že podporuje snižování emisí a obecně zátěže životního prostředí. „Jde principiálně o to, abychom například snížili emise z fabrik, motorových vozidel, abychom snížili zátěž v životním prostředí jako takovou,“ nastínil.

Jednička krajské kandidátky hnutí PŘÍSAHA Václav Vévoda zmínil takzvané kotlíkové dotace minulé i současné vlády. Upozornil, že tyto peníze putují na tuhá paliva. „Je potřeba se zamyslet, kam máme směřovat. My máme směřovat k tomu, abychom nespalovali fosilní paliva,“ upozornil. Dodal, že ačkoliv nezpochybňuje, že výměna starých kotlů za nové je potřebná, lepší by podle něj bylo, aby dotace putovaly na jiné systémy, u nichž nebude docházet ke spalování.

Že současná vláda mohla v zelené politice udělat více, se domnívá Tomáš Müller, který vede krajskou kandidátku PirátiSTAN. Připomněl, že koalice považuje za vhodnou například podporu komunitní nízkouhlíkové energetiky. „Konkrétně na vesnicích máme příklady, kde může být větrná elektrárna. Zákon bohužel neumožňuje takto sdružovat více lidí a prodávat tuto energii nebo s ní nějakým způsobem nakládat,“ kritizoval. To by podle něj ušetřilo například náklady na distribuci.

Lídr kandidátky SPD v Olomouckém kraji Radim Fiala nazval Green Deal zelenou ideologií. „Je podle nás marnotratná a bude nás stát miliardy korun,“ kritizoval s tím, že životní prostředí neochrání. „Bude znamenat destrukci našeho hospodářství a průmyslu, bude znamenat energetickou a potravinovou krizi,“ dodal. Uhelné elektrárny by podle něj měly fungovat do té doby, dokud bude praktická potřeba a dokud je nebude možné plně nahradit jiným zdrojem.

Na potřebu řešení otázky nahrazení energie upozornil také Ladislav Hynek, který je v čele krajské kandidátky ČSSD. „Co se týče energií, někde jsem zaslechl, že nám bude chybět deset tisíc megawatthodin. Takže je potřeba řešit tuto otázku, tedy jak je nahradíme,“ zdůraznil. Dodal, že před tím, než budou „vypnuty“ elektrárny na tuhá paliva, je třeba mít nachystaný záložní zdroj. „Aby to neohrozilo ekonomiku,“ zdůvodnil. Otázku životního prostředí ovšem považuje za velmi důležitou.

Lídr kandidátky KSČM v Olomouckém kraji Ludvík Šulda připomněl dopad ekologických zdrojů energie na zvýšení ceny pro spotřebitele. „My si myslíme, že je potřeba mít určitý energetický mix. Jsme pro, aby se zvyšoval podíl obnovitelných zdrojů, ale myslíme si, že by zároveň mělo být v Česku počítáno s využitím jádra,“ sdělil. Podotkl také, že Česko je navázáno na německou burzu s energiemi, tudíž s růstem obnovitelných zdrojů tam, rostou ceny i v tuzemsku.

Elektromobilita

Dopravci a experti v logistice na své zářijové konferenci uvedli, že Green Deal si podle jejich zjištění už nyní v jejich oborech vybírá daň v podobě zdražování a nižší efektivity dopravců, kteří se obávají i omezení konkurenceschopnosti v rámci Evropské unie.

Tomáš Müller z koalice PirátiSTAN například upozornil, že česká ekonomika je ze zemí Evropské unie nejvíce závislá na spalovacích motorech. Jejich striktní zákaz by proto považoval za problematický, vyslovil se nicméně pro elektromobilitu. „Musí to jít postupně,“ podotkl. To, že má být přechod k elektromobilům postupný, zmínil také Václav Vévoda z kandidátky PŘÍSAHA. „Je potřeba, aby byla připravena přenosová soustava. Aby dokázala přenášet takové množství energie,“ zdůraznil.

Ladislav Hynek z ČSSD připomněl, že je třeba myslet právě na praktické věci. „Zda budeme mít dostatek nabíjecích stanic a zda bude kapacita elektrické energie,“ podotkl s tím, že elektromobilitu by aktuálně bral jako jistou alternativu. Podle Radima Fialy z SPD je právě potřeba energie velký problém. „Pokud bychom dnešní auta vyměnili za elektromobily, tak bychom potřebovali tři další Temelíny, abychom pro ně byli schopni vyrobit energii,“ varoval.

Za slepou uličku označil elektromobilitu Ludvík Šulda z KSČM. Upozornil na to, že dnes pouze malá část energie pochází z obnovitelných zdrojů. „Elektromobily budou doopravdy živeny energií z těch elektráren, které znečišťují ovzduší,“ sdělil. Ladislav Okleštěk z ANO se obává uhlíkové stopy z dobíjení elektromobilů. Dále také toho, jestli si je lidé budou moci dovolit. „Elektromobily jsou skvělá věc, ale přiměřeně. To, co se představuje z Evropské komise, tak to já vidím jako takové větší šílenství,“ řekl.

Ekologičnost vyzdvihl Marian Jurečka z koalice SPOLU. „Pro mě to není otázka, že musíme naplňovat nějaký dokument Green Dealu, ale je to otázka, že chci pro moje děti a vnoučata, aby tady bylo dobré životní prostředí,“ uvedl.

Výběr zastoupených uskupení v debatě vychází z průzkumu volebního potenciálu od společností Kantar CZ a Data Collect pro ČT, dále z váhy kandidujících subjektů a jejich dlouhodobé podpory zjištěné ve výzkumech volebních preferencí.

Volební potenciál ukazuje, jaký by mohl být maximální možný zisk politického subjektu, pokud by se k němu přiklonili všichni voliči, kteří ho zvažují. Respondenti mohou uvést více stran, mezi nimiž se teprve rozhodnou.

V průzkumu, který se konal mezi 19. srpnem a 3. zářím, se tazatelé ptali tří tisíc lidí. Statistická chyba je maximálně plus minus 1,9 procenta. Výsledky je třeba vždy vztahovat k termínu sběru dat a chápat je jako aktuální volební potenciál ve volbách do Poslanecké sněmovny. Nejedná se tedy v žádném případě o prognózu výsledků voleb.

Pozvánku do debaty dostali zástupci sedmi stran, hnutí a koalic, které se v průzkumu umístily nejvýše. Zástupci ostatních kandidujících subjektů dostali pozvání do Politického spektra a se všemi lídry kandidátek přináší ČT24 rozhovory v Událostech, komentářích.

Video Volby 2021 - Předvolební debata
video

Předvolební debata ČT24: Lídři Olomouckého kraje

Zdroj: ČT24