Na některých vysokých školách dávají studentům čas na přihlášení až do září

Některé veřejné vysoké školy nabízejí poslední možnost přihlásit se ke studiu. Například Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uchazečům stále nabízí studium na šesti fakultách. Volná místa hlásí také Západočeská univerzita v Plzni nebo Univerzita Pardubice. Některé specializace nejsou zcela naplněné ani na Univerzitě Karlově nebo ČVUT v Praze. Místa pro opozdilce jsou letos hlavně na technických oborech.

Pestrou nabídku oborů má letos Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Studenti mohou podat přihlášku k bakalářskému či magisterskému studiu na šesti různých fakultách. Například Pedagogická fakulta nabízí obory Tělesná výchova a sport nebo Hudební výchova. Uchazeči musí odeslat přihlášku nejpozději do 14. srpna. V průběhu srpna se postupně uzavírá možnost přihlášek na dalších čtyřech fakultách. Nejzazší termín je na Fakultě strojního inženýrství, která uznává přihlášky až do 14. září.

Volná místa má stále i Západočeská univerzita v Plzni. „V rámci druhého kola přijímacího řízení přijímá Fakulta strojní přihlášky k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu do 5. srpna, Fakulta elektrotechnická do 16. srpna a Fakulta filozofická do 31. srpna,“ sdělila tisková mluvčí Západočeské univerzity v Plzni Šárka Stará.

Ta také dodává, že studenti mají možnost přihlásit se na dva nově akreditované obory: Na Speciální pedagogiku na Fakultě pedagogické a na Fakultě aplikovaných věd na navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství – moderní budovy.

Zavřené dveře studenti nemají ani na Univerzitě Pardubice. Stále mají možnost podat přihlášku ke studiu na Fakultu chemicko-technologickou, Dopravní fakultu Jana Pernera, Fakultu filozofickou a další tři fakulty.

Na Českém vysokém učení technickém v Praze se studenti mohou přihlásit do pěti bakalářských oborů na Fakultě biomedicínského inženýrství, a to do 13. srpna. Na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT je otevřen obor Ekonomika a management do 21. srpna a na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské se zájemci mohou zaregistrovat na všechny bakalářské a navazující magisterské obory do 7. září.

Poslední místa jsou i na Univerzitě Karlově. „V tuto chvíli je možnost přihlásit se jen na Evangelické teologické fakultě na bakalářské obory Evangelická teologie, Teologie křesťanských tradic a Pastorační a sociální práce, a to do 10. srpna, “ popsal mluvčí Univerzity Karlovy Petr Podzimek.

Někde už studenty nenabírají

Některé veřejné školy ale už nové studenty nenabírají. Mezi nimi je například Mendelova univerzita v Brně, Vysoká škola ekonomická v Praze nebo na Univerzita Palackého v Olomouci.

Přijímací řízení na vysoké školy bylo v letošním roce poznamenáno pandemií koronaviru. Na řadě z nich byli proto nuceni posunout termín odevzdání přihlášek na později. Někde letos navíc nabírají bez přijímacích zkoušek.

Uchazeči, kteří se ale nestihnou přihlásit na vysněný obor, mohou zkusit štěstí i na soukromých vysokých školách. Ty mají termín pro odevzdání přihlášek často prodloužený téměř až do začátku nového semestru.

Například Vysoká škola finanční a správní v Praze nabírá nové studenty do 31. srpna, Škoda auto vysoká škola v Mladé Boleslavi do 17. září a třeba Metropolitní Univerzita Praha do 26. října.