Vláda schválila novou metodiku hodnocení vědy na vysokých školách

Věda na vysokých školách se zřejmě v nadcházejících měsících začne hodnotit podle nové metodiky. Ta by měla umožnit více rozlišovat mezi kvalitou různých výsledků a jejich přínosy pro společnost. Kabinet to odsouhlasil na úterním jednání, uvedl tiskový odbor vlády. Nový způsob hodnocení výzkumu na vysokých školách se má stát součástí takzvané Metodiky 2017+, kterou vláda schválila před dvěma roky.

Metodika 2017+, podle které se postupně začínají hodnotit výzkumné organizace, nahradila dřívější hodnocení založené zejména na sčítání publikovaných článků. Podle ministerstva školství ale nový návod dostatečně nepopisoval systém hodnocení pro vysoké školy, v únoru 2017 si proto vyžádalo jeho dopracování.

Úkol dostala na starosti rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Nový model hodnocení pro vysoké školy měl fungovat od letošního roku a odrážet specifika činnosti VŠ, jako je účast studentů, doktorandů nebo postdoktorandů na výzkumu.

Navrhovaná metodika pro vysoké školy má používat tři z pěti modulů obecného návodu na hodnocení vědy. Jsou jimi společenská relevance, životaschopnost a strategie. Hodnocení kvality výsledků a výkonnosti výzkumu na vysokých školách na národní úrovni má rada vlády zajišťovat zvlášť. Ve veřejných, státních i soukromých vysokých školách by se měla věda hodnotit stejným způsobem. Předmětem hodnocení má být vždy škola jako celek.

Objektivnost hodnocení posoudí mezinárodní evaluační komise

Vysoké školy by podle návrhu měly mít možnost zabezpečit si organizaci hodnocení samy. Na tuto činnost by dle návrhu mohly použít nespotřebované výdaje státního rozpočtu na výzkum. „Toto řešení bude bezpochyby efektivnější než zvyšování výdajů státní správy,“ stojí ve vládních podkladech. Objektivnost hodnocení má zajistit odborné posouzení mezinárodní evaluační komisí.

Rada vlády rovněž hodlá navrhnout, aby kabinet uložil vysokým školám připravit pravidla pro poskytování peněz na dlouhodobý rozvoj vědy v letech 2021 až 2025. Pravidla by dle rady měla naplnit požadavek transparentnosti, předvídatelnosti a stabilizace podpory.

Pro výzkumné instituce je hodnocení vědy zásadní věc, protože na něm záleží, kolik peněz ze státního rozpočtu dostanou. Veřejné vysoké školy, které má na starosti ministerstvo školství, produkují více než 60 procent vědeckých výsledků.

Metodika 2017+ rozděluje výzkumné organizace do tří segmentů, a to vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR a resortní výzkumné organizace. Nový systém hodnocení nemá srovnávat výsledky vědy mezi jednotlivými obory a oproti minulosti se v něm výsledky výzkumných organizací více porovnávají se světem.