Žebříček vysokých škol: Jediná Karlova univerzita boduje ve třech ze sedmi kategorií

Karlova univerzita jako jediná vysoká škola v Česku získala nejlepší hodnocení ve třech ze sedmi kategorií, které poměřovali odborníci z Pedagogické fakulty UK. Podle studie nabízí nejstarší univerzita v zemi studentům kvalitní uplatnění, mezinárodní prostředí a těší se i největšímu zájmu. Alespoň v jedné kategorii získalo pět hvězdiček dalších jedenáct veřejných vysokých škol.

Autoři studie ze Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK při porovnávání tuzemských veřejných vysokých škol čerpali ze statistických dat ministerstva školství, výročních zpráv jednotlivých škol a fakult, i databáze Rady pro vědu, výzkum a inovace. Pro vytvoření přehledu využili také aktuální hodnocení studia samotnými studenty (více než sto tisíc respondentů) a zpětný pohled pětatřiceti tisíc absolventů, kteří už mohou uvést i to, jaké je jejich uplatnění v praxi.

Informace, které postihují všech jednadvacet vysokých škol a jejich 130 fakult, pak daly vzniknout sedmi kategoriím:

  • Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace
  • Mezinárodní otevřenost a atraktivita
  • Regionální rozvoj a sociální inkluze
  • Zájem uchazečů a úroveň studentů
  • Hodnocení výuky a učitelů
  • Zaměření na praxi
  • Uplatnění absolventů na trhu práce

Karlova univerzita – jako jediná v zemi – získala nejlepší hodnocení hned ve třech ze sedmi kategorií.

Karolinum a třikrát pět hvězd

Pět hvězdiček obdržela za mezinárodní otevřenost, kde se hodnotilo zastoupení zahraničních studentů, míra zapojení školy do mezinárodních aktivit a důraz na podporu zahraničních pobytů studentů. Vedle nejstaršího vysokého učení v zemi získaly pět hvězdiček za toto kritérium brněnská Masarykova univerzita (MU), Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU) a Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE). Většinou to bylo díky několika mezinárodně zaměřeným fakultám.

Univerzita Karlova se také těší největšímu zájmu uchazečů a je mezi univerzitami s nejvyšší úrovní studentů. Obdobně na tom jsou VŠE a VFU. Jde o školy s větším zastoupením absolventů gymnázií, kteří měli na střední škole nadprůměrné výsledky, uvedli autoři hodnocení. Díky převisu přihlášených nad počtem přijímaných si tyto vysoké školy mohou vybírat.

Jako jediná z univerzit získala největší pražská vysoká škola také nejvyšší známku v uplatnění absolventů na pracovním trhu. Vedle osmi fakult UK získalo pět hvězdiček dalších čtrnáct fakult z osmi veřejných vysokých škol (viz graf). Jde o prakticky orientované fakulty, které jsou vyhledávané a pozitivně hodnocené ze strany studentů.

Uplatnění absolventů podle Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK
Zdroj: Pedagogická fakulta UK
Hodnocení Střediska vzdělávací politiky: Bohatství v rozmanitosti 1.98 MB

Orientace na vědu? Nejlépe je na tom VŠCHT

V celkovém zaměření studia na praxi získalo pět hvězdiček 23 fakult ze třinácti vysokých škol. Z celých univerzit měla nejvyšší známku jen českobudějovická Vysoká škola technická a ekonomická. Hodnotilo se i zapojení školy do celoživotního vzdělávání. Uspěly profesně zaměřené fakulty.

Za vědeckou a výzkumnou orientaci dostala pět hvězdiček Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Zohledňovala se intenzita výzkumu i rozsah doktorských studijních programů. Pět hvězdiček získaly také čtyři fakulty Vysokého učení technického v Brně a tři fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Šest mimopražských univerzit bylo kladně hodnoceno za přínos regionu a sociální inkluzi, tedy vzdělávání studentů, jejichž rodiče nemají vysokoškolský titul. Mívají studenty z daného regionu, kteří v něm po studiu zůstávají. Pět hvězdiček získaly Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita Liberec a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Žádná univerzita jako celek nezískala pět hvězdiček za hodnocení úrovně studia ze strany studentů a absolventů. V nejlepší skupině bylo 27 fakult z jedenácti vysokých škol. Největší zastoupení měla se sedmi fakultami UK.