Lepší ochranu hranic nebo dohled nad vzdušným prostorem má zajistit nově otevřené centrum

V pražském Žižkově začíná fungovat Národní situační centrum ochrany hranic. Má zajistit lepší spolupráci při ochraně vnějších hranic Česka. Společné pracoviště ředitelství cizinecké policie a Generálního ředitelství cel si bude vyměňovat informace s partnery v schengenském prostoru, ale i s dalšími zeměmi.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Česko má nové Národní situační centrum ochrany hranic

„Česká republika dlouhodobě prosazuje lepší ochranu vnějších hranic, to je podle mého názoru základním předpokladem pro to, abychom uchovali jednu z hlavních svobod, které máme v Evropě, a to je volný pohyb osob,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).  Efektivní ochrana hranic se podle něj bez spolupráce mezi jednotlivými aktéry a bez sdílení informací neobejde.

Nové pracoviště provozuje a spravuje například systém hraniční kontroly, dohled nad vzdušným prostorem České republiky nebo specifický datový sklad s navazujícími analytickými funkcemi.

Mezi stěžejní činnosti centra patří operativní spolupráce s Evropskou pohraniční a pobřežní stráží Frontex a provoz Evropského systému ostrahy hranic Eurosur, který poskytuje aktuální informace o vzdušné, vodní i zemské hranici.

Centrum vzniklo na základě nařízení Evropského parlamentu a rady, řekl náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. „Není to nic, co by bylo českou specialitou, je to koordinovaná aktivita Evropské unie,“ dodal Vondrášek.

Centrum má podle Vondráška přínos nejen, co se týče mezinárodní spolupráce, ale také v rámci vnitřní struktury. „Sedíme společně s celníky na jednom operačním středisku, to znamená, že vedle není žádné další operační středisko cizinecké policie. Je jen jedno, kde jsme schopni si rychle předávat informace a koordinovat jakékoli společné akce uvnitř České republiky,“ doplnil Vondrášek.