S vědcem po Praze. Město nevyužívá dešťovou vodu, ta bez užitku odtéká do kanálů

Na enormním suchu, se kterým se Česko potýká, se podílí i neschopnost měst zadržet a využít dešťovou vodu. Veřejná prostranství jsou vytvořena tak, že většina spadlé vody odteče zcela bez užitku do kanalizace nebo rovnou do řeky. Nevhodně vybudované bývají i pásy zeleně, upozorňuje David Stránský z ČVUT a Asociace pro vodu ČR, který s kamerou ČT procházel místa hlavního města Prahy.

Video Události
video

Události: Města nezadržují dešťovou vodu

Zcela nevhodně mohou být pásy trávníku se stromy vybudovány na vyvýšených plochách. „To znamená, že dešťová voda, která odtéká ze zpevněných povrchů, ze silnice, z chodníku, vlastně nemůže odtéct na zelenou plochu. A nemůže pomoci trávě a vegetaci k růstu,“ vysvětluje odborník z Fakulty stavební ČVUT.

Pokud navíc pás se zelení odděluje ještě betonový obrubník, je vegetace odkázána pouze na vodu spadlou přímo na ni. Při posledním dešti v Praze odteklo bez využití do kanalizace odhadem kolem 800 milionů litrů srážkové vody. To by stačilo na závlahu jednoho milionu stromů po celé léto.

Kanalizace, kam putuje během krátké chvíle od spadnutí většina dešťové vody, je povětšinou takzvaného jednotného typu, poukazuje David Stránský. „To znamená, že už v ní tečou splaškové vody. K tomu se přidá ta dešťová voda, promíchá se to, a pak záleží na tom, jak velký je ten déšť. Když menší, tak to odteče na čistírnu odpadních vod a tam se to vyčistí, když je větší, tak se takzvaně odlehčuje stokové síti, protože by nepřevedla tak velké průtoky,“ vysvětluje.

V praxi to znamená, že se pak určenými vyústěními, tedy potrubím o velkém průměru, směs dešťové vody s vodou splaškovou dostává do řeky. A to zpravidla bez jakéhokoli čištění.

V současnosti v Česku neexistuje ucelený systém, jak dešťovou vodu ve městě udržet. Brání tomu třeba i výjimky v zákoně o vodovodech a kanalizacích. Od poplatku jsou osvobozeny třeba veřejné pozemní komunikace nebo budovy určené ke stálému bydlení. Kdyby se na ně vztahovalo takzvané „dešťovné“, což je poplatek za odvádění srážkových vod, měly by samotné obce i developeři větší motivaci k tomu, aby vodu nenechali jen tak odtékat.