Zamítněte české výhrady ke směrnici o zbraních, radí unijnímu soudu jeho advokátka

Generální advokátka soudního dvora EU doporučila soudu, aby zamítl žalobu České republiky na směrnici zavádějící přísnější pravidla pro nabývání a držení střelných zbraní. Informovalo o tom tiskové oddělení unijního soudu. Názor generálních advokátů pro soud není závazný, soudci však často doporučení potvrdí. Instituce se zabývala také sporem o soudní reformu v Polsku.

Unijní směrnice zakazuje některé poloautomatické zbraně či zásobníky, členské státy i europarlament ji většinově schválily předloni. Podle Bruselu má opatření znemožnit či aspoň znesnadnit teroristům získávání zbraní.

Kritici, mezi něž patří většina českých zákonodárců a europoslanců, ovšem mluví o nepřípustných zásazích do vnitřní bezpečnosti zemí a o omezování trhu se zbraněmi. Podle české žaloby je směrnice diskriminační a překračuje pole, na kterém by Unie měla působit.

Čeští kritici míní, že důvodem přijetí směrnice byla snaha harmonizovat předpisy členských států v prevenci trestné činnosti a terorismu. K tomu ale Unie nemá pravomoc, a proto se norma zdůvodňovala potřebou odstranit překážky vnitřního trhu. Podle žaloby to ale byl zástupný důvod, a Česko proto žádá zrušení normy.

Některá ustanovení podle námitek navíc nejsou dost přesná a neumožňují majitelům zbraní znát jejich práva a povinnosti. Česká vláda považuje směrnici za diskriminační – a zbytečně omezující pro držitele legálních zbraní.

Generální advokátka: Bylo třeba zvýšit bezpečnost

Generální advokátka Eleanor Sharpstonová nicméně soudu doporučila, aby české výhrady zamítl. Nová směrnice podle ní neporušuje vlastnické právo, jelikož toto právo může být ve veřejném zájmu a za podmínek stanovených zákonem omezeno. V unijním právu podle ní navíc neexistuje žádné základní právo držet zbraň.

Sharpstonová rovněž zdůraznila, že po teroristických útocích v Evropě v roce 2015 bylo pravděpodobné, že členské státy přijmou rozdílná vnitrostátní ochranná opatření ohledně palných zbraní. Bylo proto prý nutné, aby EU přijala jednotnou legislativu, která na unijní úrovni zvýší bezpečnost a zároveň nenaruší unijní zásadu volného pohybu zboží, v tomto případě palných zbraní.

Sharpstonová také hájila přeřazení některých samonabíjecích zbraní z kategorie palných zbraní podléhajících povolení do kategorie zakázaných palných zbraní. Poznamenala, že členské státy i nadále mohou potvrdit, obnovit nebo prodloužit povolení pro ponechání takových zbraní, které byly registrovány před 13. červnem 2017, kdy směrnice vstoupila v platnost.

Polsko porušilo neodvolatelnost soudců, zní od advokátů

Tým generálních advokátů se věnoval i polským předpisům, které z iniciativy vládní strany Právo a spravedlnost zavedly hranici pětašedesáti let pro penzionování soudců nejvyššího soudu. Vláda tvrdila, že je potřeba zefektivnit práci justičního orgánu a zbavit se zkorumpovaných soudců.

Už loni v prosinci Evropský soudní dvůr, nejvyšší soudní instance EU, nařídil Varšavě, aby okamžitě zákon o nejvyšším soudu přestala uplatňovat a vrátila do taláru ty soudce, kteří podle normy museli odejít na odpočinek. Polský parlament pak v listopadu částečně ustoupil a sporný zákon pozměnil.

Nyní se k situaci v Polsku vyjádřil i generální advokát soudu Evropské unie Evgeni Tančev – a svému tribunálu doporučil takové rozhodnutí, podle nějž je polské opatření v rozporu s unijním právem. Tančev došel k závěru, že předpisy z Varšavy „porušují zásadu neodvolatelnosti soudců“, jejíž dodržování je nutné pro řádnou ochranu těchto představitelů justice.