Ve Fukušimě dochází místo na radioaktivní vodu. Řešením může být její vypuštění do oceánu

Společnost TEPCO, která provozuje jadernou elektrárnu Fukušima zničenou tsunami, oznámila, že jí dochází prostory, kam by ukládala kontaminovanou vodu. Místo by jí mohlo dojít do tří let, což znamená pro japonskou vládu komplikace: musí urychleně přesvědčit občany, že výstavba nového zařízení je nutná.

Tři reaktory ve fukušimské jaderné elektrárně poničily v roce 2011 po úderu tsunami mohutné exploze a unikající radioaktivní látky zamořily vzduch, půdu i mořskou a podzemní vodu. Z měst a vesnic v okruhu dvaceti kilometrů se muselo vystěhovat 150 tisíc lidí.

Radioaktivní voda unikla z poškozených reaktorů a smísila se s podzemní a dešťovou vodou v okolí elektrárny. Japonci se sice problém snaží řešit, ale voda stále zůstává mírně radioaktivní a musí být uložená ve velkých nádržích.

V současné době je jich téměř tisícovka a obsahují přes milion tun vody. Společnost TEPCO uvádí, že plánuje výrobu dalších podobných nádrží, ale zvládne takto zachytit maximálně 1,37 milionu tun vody – tento limit bude dosažen už v létě roku 2022, tedy za tři roky. Co bude dál, zatím není vůbec jasné.

Co s odpadem?

Od havárie už uplynulo osm a půl roku, ale japonští úředníci a politici se ještě neshodli na tom, co s radioaktivní vodou udělat. Vládní panel zatím vybral pět alternativ. Mezi nimi se vyskytuje například odpaření vody nebo její vstřikování do země – ale také možnost vypustit ji kontrolovaně do Tichého oceánu. Právě toto řešení je podle expertů, včetně těch z Mezinárodní agentury pro atomovou energii, jediné realistické.

Protestují proti němu ovšem nejen místní obyvatelé, ale i zástupci rybářského průmyslu. Podle nich by toto řešení znamenalo pro rybářství i zemědělství v oblasti sebevraždu. Jiné alternativy jsou však podobně problematické: dlouhodobé uchovávání vody v nádržích přináší rizika při povodních a dalších přírodních katastrofách a také zpomaluje úplné uzavření elektrárny.

Na začátku srpna pak vládní panel přišel s novou možností: dlouhodobé uložení vody. Několik členů panelu doporučilo společnosti TEPCO, aby si zajistila další území, kam by v budoucnosti umístila nádrže. 

Provozovatel a vláda plánují začít s likvidací paliva z elektrárny v roce 2021. Místa dnes zabraná nádržemi na vodu by se měla začít využívat právě pro roztavené kontaminované zbytky jaderného zařízení.