Světem se šíří zákazy e-cigaret, v USA hovoří o epidemii. Představují hrozbu, nebo jsou obavy liché?

Indická vláda se rozhodla zakázat prodej elektronických cigaret, které podle ní představují zdravotní riziko. Výrobci tak ztrácejí potenciálně velký trh. Přitom čím dál více kuřáků využívá e-cigaretu jako náhradu klasického tabáku. Obavy ze zdravotních důsledků vapování v poslední době rostou i v dalších zemích: někde zvažují omezení, jinde mluví o úplném zákazu.

Nové produkty mají atraktivní vzhled a řadu příchutí. Jejich popularita v rozvinutých zemích obrovsky roste a dosahuje epidemických rozměrů, uvedlo indické ministerstvo zdravotnictví. Vláda rovněž upozornila, že elektronické cigarety jsou sice propagovány jako cesta k ukončení či omezení kouření, ale ve skutečnosti se na nich mnozí stávají závislými.

Zákaz je ranou pro firmy Philip Morris International, Juul Labs i pro další výrobce elektronických cigaret, kteří by rádi expandovali v zemi, kde žije více než sto milionů kuřáků. Indie je tak v jejich počtu z celosvětového hlediska na druhé příčce za sousední Čínou.

Kromě prodeje se omezení týká rovněž výroby, dovozu a reklamy, podle informací agentury Reuters se však nevztahuje na samotné používání elektronických cigaret. Za první porušení zákazu hrozí až rok vězení a pokuta až 100 tisíc rupií (33 tisíc korun). Při opakovaném porušení může trest odnětí svobody činit až tři roky a pokuta až 500 tisíc rupií (165 tisíc korun).

Krok indické vlády přišel pouhý den poté, co New York zavedl zákaz prodeje elektronických cigaret s příchutí. Už na začátku září se ke stejnému zákazu rozhodla guvernérka amerického státu Michigan Gretchen Whitmerová.

Zdravotničtí experti v poslední době americkou veřejnost před používáním elektronických cigaret opakovaně varovali. Jsou tam totiž spojovány se stovkami případů vážného onemocnění dýchacích cest, evidováno je rovněž šest mrtvých. V souvislosti s nemocemi způsobenými e-cigaretami se mluví o epidemii.

Známá i neznámá rizika

S kouřením elektronických cigaret je v každém případě spojeno množství rizik, byť jsou podle dnešního stavu poznání nižší než u cigaret klasických. „Pokud vdechujete cokoliv jiného než čistý vzduch, tak to vždycky znamená nějaké riziko,“ říká Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

E-cigareta je trubička obsahující elektricky napájené tělísko, které ze zásobníku umístěného ve filtru po vdechnutí odpaří dávku nikotinu. Protože nedochází ke spalování tabáku a cigaretového papíru jako u klasických cigaret, neobsahují výpary rakovinotvorné látky. Návyku na škodlivý nikotin se však kuřák nevyhne. O této látce se ví, že vyvolává závislost. Má také negativní dopad na vývoj mozku u lidí ve věku do 25 let. Některé studie našly podobný efekt i na mozky dospělých osob.

Elektronické cigarety obsahují také miniaturní částečky, které vstupují do plic. A v nich je mnoho potenciálně toxických látek, uvedla před rokem rozsáhlá zpráva Americké akademie věd. Vědci mezi nimi nalezli například nikl nebo olovo, které pocházejí pravděpodobně ze spirálky zahřívající tekutinu.

Otázky vyvolávají také aditiva, „vylepšovací“ látky, které se do vapovacích směsí přidávají. Jsou sice v zemědělsko-potravinářském průmyslu považovány za bezpečné, ale ve formě páry mohou podle některých studií vést k dýchacím problémům. Jsou různorodé, což komplikuje jejich zkoumání.

„Vzhledem k širokému sortimentu různých výrobků a možnostem výběru různých náplní, nebo dokonce míchání vlastních směsí, je velmi obtížné, ne-li nemožné obecněji charakterizovat složení produkovaného aerosolu, který vdechuje aktivní uživatel, a toho, který je emitován do jeho okolí,“ varuje výzkum brněnských vědců.

Při testování byla opakovaně prokázána přítomnost toxických látek. Česká Společnost pro léčbu závislosti na tabáku uvádí například tabákově specifické nitrosaminy, acetaldehyd, aceton, formaldehyd, polyhalogenované uhlovodíky či dietylen glykol, i když ve velmi malém množství a velmi náhodně. 

Vědci popsali také mnoho dalších potenciálních problémů, které jsou s kouřením e-cigaret spojené:

Pasivní kouření?

Častým argumentem pro elektronické cigarety je, že nevedou k pasivnímu kouření. Také tento problém je však zatím prozkoumán jen velmi nedostatečně. Existuje německý výzkum, který upozorňuje, že výpary mají na okolí určitý dopad.

Němečtí autoři hodnotili vliv užívání e-cigaret na kontaminaci ovzduší odpočinkové místnosti jednoho administrativního podniku. Porovnávali koncentrace prašných částic a některých dalších chemických látek ve dnech, kdy se v místnosti nekouřilo, a pak ve dnech, kdy tam tři dobrovolníci vykouřili každý jednu e-cigaretu.

Výrazně se zvýšily koncentrace drobných částic PM2,5 – ze 6 µg/m³ na 197 µg/ m³. A také počet prašných částic se zvýšil ze 400 částic v centimetru krychlovém v prostředí nekuřáckém na 48 620 až 88 386 částic na centimetr krychlový ve dnech kouření e-cigaret. „Podobně e-cigarety zvýšily v ovzduší odpočinkové místnosti množství nikotinu, nitrosaminů, polycyklických aromatických uhlovodíků, kovů a těkavých organických látek,“ konstatovali vědci.

Příliš nové, málo prozkoumané

Vůbec největší problém ale spočívá v tom, že o e-cigaretách toho víme kvůli krátké době jejich existence tak málo. Vznikly v moderní podobě roku 2006 v Číně, začaly se tam šířit v souvislosti s olympijskými hrami roku 2008.

V České republice je začaly zákony definovat roku 2009 – v podstatě tedy existují asi deset let. Klasické cigarety přitom existují asi 150 let, ale na jejich spojitost s rakovinou se přišlo teprve na přelomu 40. a 50. let dvacátého století. Ještě na konci 60. let věřila jen třetina amerických lékařů, že právě cigarety mohou za vznik rakoviny.

Za pouhých deset let existence elektronických cigaret ještě nemohlo vzniknout dostatečné množství vědeckých prací, které by dopady vapování prověřily. Týká se to logicky zejména následků jejich dlouhodobého kouření.

Eva Králíková ale věří, že ty největší problémy by se už ukázaly: „V České republice jsou elektronické cigarety na trhu asi 13 let, čili kdyby něco podobného působily, tak už se to dávno muselo projevit.“

ČT24: Zákaz ochucených e-cigaret v New Yorku (zdroj: ČT24)

Jsou lékem na kouření?

Velké procento uživatelů si e-cigarety koupilo proto, aby se zbavili závislosti na tabáku. Potvrzuje to řada průzkumů: jeden z největších popsal, že 79 % respondentů si „elektroniku“ pořídilo, aby jim pomohla překonat potřebu kouřit, 77 % na pomoc s odvykáním nebo pro prevenci relapsu, a 67 % pro překonání abstinenčních příznaků.

„V poslední době se ukazuje, že (e-cigarety) opravdu mohou pomoci přestat kouřit. Zřejmě mohou s odvykáním pomoci i bez ohledu na obsah nikotinu, pravděpodobně s ohledem na psychobehaviorální aspekt,“ uvádí Společnost pro léčbu závislosti na tabáku.

Proč lidé umírají?

Uživatelskou vlnu, která se šíři různými kouty světa, vnímá profesorka Eva Králíková jako epidemii. „Epidemie je definovaná jako neobvykle vysoký výskyt nějakého onemocnění na omezeném území. Dnes je už téměř 500 případů onemocnění dýchacích cest ve 39 státech USA. Vím o šesti úmrtích a je velmi pravděpodobné, že z těch stovek lidí k nějakému dalšímu úmrtí dojde,“ upozornila.

Současně ale zdůraznila, že se nejedná o případy klasických elektronických cigaret, jak jsou známé například z českých obchodů. Naprostá většina z těch, kteří v USA onemocněli, totiž vdechovala výpary olejů s marihuanou nebo s THC, tedy účinnou látkou marihuany. „Je prakticky jisté, že tyto oleje musely být něčím kontaminovány, což se zřejmě usilovně hledá. Nevíme, co to bylo, ale klasická elektronická cigareta to zcela jistě není,“ poznamenala Králíková.

Upozornila, že ve stejném období, kdy v Americe napočítali šest mrtvých po vapování olejů, tam zemřelo na následky kouření klasických cigaret 57 tisíc lidí. Rovněž podle Světové zdravotnické organizace je vapování méně rizikové než kouření tabáku. „Stačí si selským rozumem uvědomit, že devastující vliv na zdraví u kouření je způsobený tím, co vzniká při hoření, tím, co obsahuje kouř,“ podotkla Králíková.