Elektronické cigarety mohou poškozovat imunitní systém, varuje výzkum

Pára z elektronických cigaret podporuje vznik zánětlivých chemických látek a současně poškozuje plicní buňky, které jsou zodpovědné za čištění tohoto orgánu. Upozornili na to vědci v menší experimentální studii, která vyšla v odborném časopise Thorax.

E-cigarety jsou rok od roku populárnější, ale díky tomu, jak krátkou dobu existují, se toho o jejich vlivu na lidské zdraví ví poměrně málo. Většina existujících studií se shoduje v tom, že dopady jejich kouření jsou mnohem méně rizikové než kouření klasických cigaret nebo doutníků. Řada vědeckých týmů po celém světě se snaží nyní zkoumat, jestli se přesto v elektronickém kouření neskrývají nějaká rizika.

Nová práce upozornila, že pára má negativní dopad na dásňové makrofágy, tedy buňky přirozené imunity. V těle mají zásadní úlohu: obalí a odstraňují částice prachu, bakterie a alergeny, které se nějakým způsobem vyhnuly jiným obranným mechanismům v lidském dýchacím ústrojí.

Podle vědců není jejich studie ještě žádným důkazem, ale představuje pro ně vykřičník, který upozorňuje, že e-cigarety mohou ukrývat rizika, jež si kuřáci těchto cigaret neuvědomují. Aby se ale toto podezření potvrdilo, je podle autorů třeba dalšího výzkumu.

Zkažená chemická polévka

Některé z dopadů kouření e-cigaret jsou podle zmíněné studie nečekaně podobné důsledkům kouření tabáku. Proč se na to přišlo tak pozdě? Většina výzkumů se totiž až doposud soustředila na chemické složení náplní elektronických cigaret ještě před inhalací – stav po inhalaci se samozřejmě zkoumá mnohem hůře.

Pro tuto práci ale vědci přišli s vlastním originálním řešením tohoto problému: Vytvořili mechanický přístroj, který celý proces napodobuje. Díky tomu jsou schopní sledovat, co se děje v „chemické polévce“, kterou má kuřák v plicích, kdy se naředí inhalovanou chemikálií. 

Vědci odebrali dásňové makrofágy z plicních vzorků odebraných osmi nekuřákům, kteří nikdy netrpěli astmatem ani jinými dýchacími poruchami. Pak třetinu těchto vzorků vystavili tekutině z náplně používané pro elektronické cigarety, třetinu inhalovanému koncentrátu a třetinu nevystavili ničemu – vždy na 24 hodin.

Vapování oslabuje imunitní systém. Minimálně v laboratořích

Následná analýza prokázala, že právě inhalovaný koncentrát byl pro buňky mnohem škodlivější než jen pouhá tekutá náplň – a také to, že se dopady na makrofágy zhoršovaly s tím, jak se zvyšovalo množství této látky.

Když se do koncentrátu použila směs s nikotinem (roztoky pro elektronické cigarety se prodávají i bez nikotinu), efekt byl ještě silnější. Klesala schopnost makrofágů obalovat cizorodé látky, umíraly více buňky a docházelo k více zánětům.

Podle vědců to znamená jediné: Je-li imunitní systém vystaven vapování, výrazně klesá jeho schopnost reagovat na hrozby. Platí to přinejmenším v laboratorních podmínkách – zda je to platné i v lidském těle „v normálním provozu“, zatím není jisté, ale měly by to prokázat další experimenty a studie.