Brňané budu moci třídit bioodpad do hnědých popelnic. Ty zatím ve městě chyběly

Obyvatelé Brna budou moci vyhazovat bioodpad do hnědých popelnic. Svozová společnost SAKO navezla první nádoby do Slatiny, Černovic a Líšně, čímž ve městě začal systematický sběr biologického odpadu. Tisíc popelnic se postupně objeví po celém městě.

Zbytky ze zeleniny a ovoce, čajové sáčky či kávovou sedlinu už nebudou muset Brňané vyhazovat do černých popelnic s komunálním odpadem, ale do hnědých na bioodpad.

„Teď už neplatí, že jsme jedním z posledních měst, které bioodpad netřídí. Podle počtu obyvatel jsme navrhli městským částem počet popelnic, ale některé to úplně nevyužijí, jiné zase chtějí víc, takže finální rozhodnutí bylo na nich. Zatím jich rozvážíme asi 870. Myslíme i na kontejnerový smog, protože některá hnízda jsou menší a budou se muset rozšířit. Je třeba ke každé lokalitě přistupovat citlivě,“ řekl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Bioodpad je dál využitelný

Nádoby budou popeláři vyvážet jednou týdně. Záleží i na tom, zda do nich lidé budou vyhazovat jen to, co tam patří. „Nesmí tam být nic, co odpad kontaminuje, a nebudeme z něj moct vyrobit kompost. V černých popelnicích bývá zhruba třicet procent rozložitelného odpadu a je škoda, když končí ve spalovně. Bioodpad je hodnotný. Kompost může sloužit třeba městské veřejné zeleni, zemědělcům nebo při rekultivacích na zabezpečení skládek,“ vysvětlil předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder (KDU-ČSL).

Do hnědých popelnic nepatří maso, kosti, mléčné výrobky ani olej. Ten je třeba zašroubovat do PET lahve a následně vyhodit do černé popelnice. Nové nádoby rovněž nejsou určené pro právnické osoby, jako například jídelny.

Brňané volali po hnědých popelnicích dlouho

Podle místostarosty Slatiny Martina Krytináře lidé popelnice ocení. „O tuto službu je ze strany občanů dlouhodobě velký zájem. Místa, kam je umístíme, jsme vybírali napříč sídlišti podle toho, aby se tam nádoby bez obtíží vešly. Do budoucna plánujeme některá místa rozšiřovat, abychom mohli mít více hnědých nádob. Věřím, že se v příštím roce podaří zajistit rozmístění popelnic i u rodinných domů,“ řekl.

Sběr biologicky rozložitelného odpadu byl dosud v Brně zajišťován několika způsoby. Například mobilním sběrem velkoobjemovými kontejnery, sběrem bioodpadů ve sběrných střediscích nebo domácím kompostováním.