Chobotnice zahání nápadníky vrháním předmětů. Vystřelují je ze svého sifonu

Tým vědců z Austrálie, Kanady a USA zjistil, že samice chobotnic někdy házejí bahnem nebo předměty na samce, kteří se s nimi pokoušejí pářit. Takto nápadníky odhánějí.

Jak chobotnice vrhají předměty a bahnem
Zdroj: BioRxiv

Házení předměty není v přírodě příliš rozšířené –⁠ dokáže to jen několik druhů zvířat, nejčastěji primáti. Že něco takového umí i chobotnice, bylo pro vědce překvapením.

První případ mořští biologové zaznamenali už roku 2015 –⁠ tehdy sledovali, jak chobotnice vrhají po jiných chobotnicích různé věci –⁠ jenže v té době ještě nebylo jasné, jestli to dělají záměrně, nebo náhodou.

Aby odhalili pravdu, vrátili se letos na stejnou lokalitu v Jervisově zálivu u australského pobřeží, kde žije velké množství chobotnic.

Co prozradilo video

Vědci tam natočili desítky hodin záběrů, které pak detailně analyzovali. Ukázalo se, že nejvíc věcmi hážou samice. Přitom většinou bylo házení materiálu, jako je bahno nebo třeba mušle, jen pouhým prostředkem k přemístění materiálu, který překážel, například při stavbě hnízda.
Méně často biologové pozorovali, že se samice zjevně pokoušejí stejný materiál házet na nedalekého samce –⁠ obvykle toho, který se s nimi snaží pářit.

Popsali také, jak samice předměty vrhají –⁠ nejde ani tak o házení, jako spíš o vystřelování: nejprve předmět uchopily chapadly, potom si ho přitiskly pod těla a umístily k sifonu (takzvané nálevce, což je noha přeměněná ve specializovaný orgán), který normálně využívají k rychlému vytlačování vody –⁠ tímto způsobem byl objekt vymrštěn silným proudem vody až na vzdálenost několika délek těla. 

V některých případech byly samice v odpuzování samců zvlášť vytrvalé: v jednom sledovaném scénáři vrhla samice bahno na nápadníka celkem desetkrát. Samci se těmto útokům často snažili vyhnout a přibližně v polovině případů byli úspěšní. Hody určené k zbavení se materiálu byly prováděny jinou technikou než hody zaměřené na jinou chobotnici: odhazování hlavonožci prováděli mezi jinými chapadly než při zahánění samců.

Vědci byli také svědky toho, jak jedna ze samic házela ulitu pomocí jednoho ze svých chapadel –⁠ podobně, jako by člověk házel frisbee. Za pozoruhodnou označili absenci důkazů o tom, že by samci házeli věci zpět na samice.