Evropská léková agentura nedoporučuje užívat ivermektin proti covidu. Je vhodný jen na klinické studie

Evropská léková agentura (EMA) přezkoumala nejnovější důkazy o použití ivermektinu k prevenci a léčbě nemoci covid-19 a dospěla k závěru, že dostupné údaje nepodporují jeho použití – s výjimkou dobře navržených klinických studií.

V zemích Evropské unie jsou tablety ivermektinu schváleny k léčbě některých parazitických onemocnění, kožní aplikace jsou zase schválené k léčbě kožních onemocnění. Ivermektin je také registrován pro veterinární použití u široké škály druhů zvířat pro vnitřní i vnější parazity.

Léčivé přípravky obsahující ivermektin nejsou v EU registrovány pro použití proti covidu-19 a EMA zatím neobdržela žádnou žádost o takové použití – v České republice a na Slovensku se ovšem tímto způsobem ivermektin využívat začal.

Po nedávných zprávách o možném použití ivermektinu agentura EMA přezkoumala nejnovější zveřejněné důkazy z laboratorních studií, observačních studií, klinických studií a také z metaanalýz.

Podle EMA laboratorní studie zjistily, že může blokovat replikaci viru SARS-CoV-2, který způsobuje covid – ale při mnohem vyšších koncentracích, než jaké se používají při schváleném použití.

EMA uvádí, že výsledky klinických studií byly různé, některé studie neprokázaly žádný přínos a jiné uváděly potenciální přínos. Většina hodnocených studií byla podle EMA příliš malých a měla další omezení, včetně různých režimů dávkování a souběžného užívání léků.

Agentura EMA proto dospěla k závěru, že v současnosti dostupné důkazy nejsou dostatečné k tomu, aby podpořily použití ivermektinu proti covidu-19 mimo klinické studie.

Existují rizika?

I když je ivermektin obecně dobře snášen v dávkách schválených pro jiné indikace, nežádoucí účinky by se mohly zvyšovat s vyššími dávkami, které by byly zapotřebí k dosažení koncentrací v plicích, kdy už je tato látka účinná proti viru, varuje EMA. „Nelze proto vyloučit toxicitu při použití ivermektinu ve vyšších než schválených dávkách,“ uvádí agentura.

EMA proto dospěla k závěru, že použití ivermektinu k prevenci nebo léčbě covidu-19 nelze v současné době doporučit mimo kontrolované klinické studie. Neříká, že je nebezpečný, ale upozorňuje, že aby bylo možné se nějakých závěrů o jeho účinnosti i bezpečnosti dobrat, jsou zapotřebí další dobře navržené randomizované studie.