Výbor OSN kritizuje Česko za rostoucí počet dětí v pornografii a prostituci i za umísťování do ústavů

Výbor OSN pro práva dětí ve čtvrtek vydal doporučení pro několik států včetně Česka ohledně plnění Úmluvy o právech dítěte. U České republiky výbor vyjádřil znepokojení nad rostoucím počtem dětí, které jsou zneužívány v prostituci a pornografii, a nad rozsahem umísťování do ústavů. Výbor kritizoval i Polsko či Švýcarsko.

Sídlo Organizace spojených národů v New Yorku
Zdroj: Reuters Autor: Mike Segar

Orgán OSN vyjádřil „vážné znepokojení“ nad tím, že v Česku roste počet dětí zneužívaných formou dětské prostituce či pornografie. Výbor proto vyzval tuzemskou vládu, aby řádně prošetřila sexuální zneužívání dětí, zejména v on-line prostoru a v turistickém sektoru.

Výbor rovněž podobně jako v minulých letech kritizoval vysokou míru umísťování dětí do ústavní péče v Česku, což se podle něj týká zejména těch s postižením. Vládě doporučil, aby přišla s plánem postupného zrušení ústavní péče, která by měla být nahrazena péčí o děti v rámci rodin či komunit. Zvláštní pozornost by země měla podle výboru věnovat situaci dětí s postižením, mladších tří let a Romů.

Zákaz posílat děti do tří let do ústavů měl v Česku podle dřívějších vládních plánů platit už od roku 2014. Do zákona se ho ale skupině poslanců podařilo prosadit až před pár týdny. Děti mladší tří let nebude možné až na výjimky do ústavních zařízení dávat od roku 2025. Posílit se má pěstounská péče.

Podle výkazů českého ministerstva práce a sociálních věcí odbory ochrany dětí řešily loni případ pěti dětí kvůli dětské prostituci a 73 dětí kvůli pornografii. V roce 2019 pracovníci evidovali kvůli dětské pornografii 114 případů a kvůli prostituci osm případů. V roce 2018 resort zaznamenal dva případy dětské prostituce a 151 případů pornografie.

Na problém sexuálního zneužívání upozorňují opakovaně neziskové organizace, které připravily preventivní projekty.

Tělesné tresty a nejasné vyšetřování sexuálního zneužívání kněžími

V Polsku podle výboru přetrvává praxe tělesných trestů a domácího násilí vůči dětem. Varšava by se podle orgánu OSN měla svými opatřeními snažit tělesné tresty vymýtit a právně zavázat vzdělávací instituce k tomu, aby děti chránily před násilím.

Výbor rovněž vyjádřil politování nad tím, že jsou k dispozici jen omezené informace ohledně vyšetřování a trestů pro kněží, kteří sexuálně zneužívali děti. Polsko má podle orgánu zajistit, aby byly všechny případy řádně prošetřeny.

Diskriminace znevýhodněných dětí

Švýcarsko podle výboru de facto diskriminuje znevýhodněné děti, mezi něž patří uprchlíci, žadatelé o azyl, děti migrantů, děti s postižením, s menšinovou sexuální orientací či ze sociálně slabších rodin. Tato diskriminace se podle orgánu OSN projevuje zejména v přístupu ke zdravotní péči a vzdělání.

Švýcarsko rovněž podle výboru nebere dostatečně v potaz názory dětí mladších čtrnácti let při azylovém řízení a dovoluje, aby byly v rámci imigračního řízení zadržovány děti od patnácti do osmnácti let.

Výbor pro práva dětí, v němž zasedá osmnáct nezávislých expertů z různých zemí, kontroluje plnění Úmluvy práv dítěte ve všech 196 státech, které k ní přistoupily. Československo ji ratifikovalo v roce 1991. Při svém posledním zasedání se výbor zabýval situací dětí v Česku, Polsku, Švýcarsku a Svazijsku.