ANO k tématu Spravedlnost a stav justice

Zákon musí být na straně poctivých a slušných lidí. Občanům zajistíme účinnou ochranu před nesprávným rozhodnutím úřadů.

Oběť trestného činu je na prvním místě našeho zájmu. Rozšíříme pomoc obětem. Zadržený majetek půjde primárně jim.

Zpřísníme tresty za znásilnění. Budeme tvrdě postihovat sexuální obtěžování dětí na internetu.

Rozšíříme kapacity pro zaměstnávání vězňů v areálech věznic. Např. nábytek a další vhodné komodity by měly státní instituce přednostně odebírat od věznic.

Zavedeme elektronický soudní spis, zrychlíme soudní řízení. Všechna rozhodnutí soudů budou v anonymizované podobě dostupná na internetu.

Prosadíme novelu soudního řádu správního, která napomůže občanům rychleji získat soudní ochranu před nesprávným rozhodnutím úřadů.

Zpřísníme podmínky pro podmíněné propuštění těm, kteří páchají trestnou činnost opakovaně. Omezíme recidivu pachatelů podporou alternativních trestů (domácí vězení, veřejné prospěšné práce).

Přijmeme zákon o preventivní restrukturalizaci, který pomůže podnikatelům v dočasných finančních obtížích včas odvrátit insolvenční řízení a poskytne jim méně formální vyjednávací proces k vyřešení problémů.