TÉMA

Spravedlnost a stav justice

Lídři ze Středočeského kraje diskutovali o stavu demokracie v Česku
Politici reprezentující vládní strany vyzdvihli v debatě volebních lídrů ze Středočeského kraje úroveň demokracie v České republice. Část opozičních politiků proti současnému stavu měla dílčí výhrady, obávají se zejména toho, aby se pojetí demokracie nesmrsklo jen na volby. V debatě zazněl i povzdech nad chybějícím zákonem o obecném referendu. Hosty byli Stanislav Grospič (KSČM), Jan Hamáček (ČSSD), Karel Havlíček (ANO), Vít Rakušan (PirátiSTAN), Radek Rozvoral (SPD), Jan Skopeček (SPOLU) a Libor Žofka (PŘÍSAHA). Debatu moderovala Světlana Witowská.
2. 10. 2021|
Lídři Jihomoravského kraje debatovali o tom, co se musí změnit v české justici
Lídři z Jihomoravského kraje se shodli na tom, že pro české soudnictví je nutná digitalizace, v některých vizích se ale jejich pohledy rozcházely. Debaty se účastnili Petr Fiala (SPOLU), Radek Holomčík (PirátiSTAN), Jan Hrnčíř (SPD), Roman Onderka (ČSSD), Ivo Pojezný (KSČM), Alena Schillerová (ANO) a Robert Šlachta (PŘÍSAHA). Moderovala Světlana Witowská.
27. 9. 2021|
Lídři kandidátek z Královéhradeckého kraje kritizovali složitost českých zákonů
Byrokratickou zátěž rozebírali v předvolební debatě lídři kandidátek Královéhradeckého kraje. Shodli se na přebujelosti českého právního řádu a potřebě redukce zákonů. Diskutovali i o zlepšení spolupráce ústavních institucí. Hosty debaty byli Ivan Adamec (SPOLU), Jan Birke (ČSSD), Klára Dostálová (ANO), Tomáš Jarkovský (PŘÍSAHA), Martin Jiránek (PirátiSTAN), Vladimíra Lesenská (SPD) a Zdeněk Ondráček (KSČM). Debatu moderoval Martin Řezníček.
18. 9. 2021|
Lídři z Pardubického kraje nabídli recepty proti korupci, shodu na nich však nenašli
Ochrana oznamovatelů korupce a také vznik speciálních soudních senátů zaměřených na korupční kauzy jsou návrhy, které chtějí kandidáti na poslance v novém volebním období prosadit. Návrhy, kterými chtějí omezit korupci, přednesli lídři stranických kandidátek z Pardubického kraje v předvolební debatě České televize. Hosty byli Jaroslav Bašta (SPD), Mikuláš Ferjenčík (PirátiSTAN), David Kasal (ANO), Květa Matušovská (KSČM), Pavel Svoboda (SPOLU), Alena Šírová (ČSSD) a Zdeňka Víchová (PŘÍSAHA). Debatu moderoval Jakub Železný.
16. 9. 2021, Aktualizováno16. 9. 2021 22:06|
ANS k tématu Spravedlnost a stav justice
Právní řád je nepřehledný, nesrozumitelný a prakticky vylučuje zásadu, že neznalost zákona neomlouvá. Neorientují se v něm už ani samotní soudci a právníci.
6. 9. 2021|ČT24
PB k tématu Spravedlnost a stav justice
Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net tvrdí, že otázka ČT je položena zcela špatně. Otázka měla znít: „STAV ,SPRAVEDLNOSTI' V KRIMINÁLNÍM STÁTĚ“
6. 9. 2021|ČT24
PirátiSTAN k tématu Spravedlnost a stav justice
Každý máme mít rovná práva a spravedlnost musí měřit stejným metrem. Soudnictví má být důvěryhodné a rychlé. Boj s hospodářskou kriminalitou tvrdý a neúprosný.
6. 9. 2021|ČT24
OtČe k tématu Spravedlnost a stav justice
Justice je základní pojistka demokracie. Pokud přestane fungovat nezávislá justice, stává se z tohoto zřízení totalita nebo monarchie.
6. 9. 2021|ČT24
Volný blok k tématu Spravedlnost a stav justice
„“Kdo vydržel by aroganci mocných, průtahy soudů, nadutost úřadůa ústrky, co slušnost věčně sklízí od lumpů?„ Zdrojem moci je lid, ne soudy.“
6. 9. 2021|ČT24
Moravané k tématu Spravedlnost a stav justice
Právo se v ČR odvíjí od finančního postavení jedince nebo subjektu. Právo je vykládáno podobně jako Korán, a výklad zákonů je věcí fantazie soudců.
6. 9. 2021|ČT24
PRAMENY k tématu Spravedlnost a stav justice
Právní stát se vytrácí – vyhlašování pandemie, nouzového stavu, změny zákonů za nouzového stavu, opětovné předkládání už zamítnutých zákonů a vyhlášek.
6. 9. 2021|ČT24
Levice k tématu Spravedlnost a stav justice
Přístup ke spravedlnosti a „právo chudých“ jako garantovaná veřejná služba. Konec exekučního byznysu. Trestní řízení není likvidace nepohodlných.
6. 9. 2021|ČT24
APB k tématu Spravedlnost a stav justice
Zasadíme se o důslednou ochranu práv zvířat a vysoké tresty za špatné zacházení s nimi.
6. 9. 2021|ČT24
KČ k tématu Spravedlnost a stav justice
Bez demokratické, vyvážené a všemi respektované dělby moci, v níž je fungující justice důležitou součástí, nelze spravedlnosti ani dosáhnout, ani ji udržet.
6. 9. 2021|ČT24
MZH k tématu Spravedlnost a stav justice
Neobnovení Čech, Moravy a Slezska po roce 1989, a naopak obnovení „gottwaldovských“ krajů v roce 2000, patří k největším nespravedlnostem současnosti.
6. 9. 2021|ČT24
SENIOŘI k tématu Spravedlnost a stav justice
Právo musí být pro všechny, nejen pro bohaté a mocné. Podporujeme samosoudy bez možnosti odvolání v případě menších přestupků. Pracovní využití odsouzených.
6. 9. 2021|ČT24
NE Urza k tématu Spravedlnost a stav justice
V ČR platí přes dva miliony právních norem. Není tu ani jeden jediný člověk, jenž by je všechny znal; přesto se jimi všichni musíme řídit a neznalost neomlouvá.
6. 9. 2021|ČT24
PŘÍSAHA k tématu Spravedlnost a stav justice
Zřídíme speciální soudy pro korupci, chceme nový trestní řád, zavedeme zveřejňování rozsudků na jednom místě, prosadíme zákon o státním zastupitelství.
6. 9. 2021|ČT24
Zelení k tématu Spravedlnost a stav justice
Chceme dostupnou a digitalizovanou justici pro všechny. Posílíme transparentnost výběru soudců i nezávislost zastupitelstev.
6. 9. 2021|ČT24
KSČM k tématu Spravedlnost a stav justice
Zaměřujeme se mj. na majetková přiznání, odpovědnost politiků a úředníků za zaviněnou škodu, exekuční řízení chceme převést pod stát (bez honby za ziskem).
6. 9. 2021|ČT24
Trikolora k tématu Spravedlnost a stav justice
Vrátíme právu spravedlnost. Zlepšíme vymahatelnost práva. Zachováme právo držení zbraní. Zavedeme přímou osobní odpovědnost úředníků.
6. 9. 2021|ČT24
SPOLU k tématu Spravedlnost a stav justice
Velký právní úklid, hodnocení přínosu zákonů, konec nespravedlnosti v exekucích, menší stát = méně korupce, konec byrokracie v Česku.
6. 9. 2021|ČT24
SPD k tématu Spravedlnost a stav justice
Trestní a hmotná odpovědnost politiků v rámci boje s korupcí. Zestátnění exekutorů. Bránit práva lidí, včetně práva na legální držení zbraní a svobodu slova.
6. 9. 2021|ČT24
Švýc. dem. k tématu Spravedlnost a stav justice
Chceme přímou volbu soudců a státních zástupců a obnovu ztracené důvěry občanů v ČR v právní systém, logiku, předvídatelnost, rovnost práva a spravedlnost.
6. 9. 2021|ČT24