ANO o tématu Sociální politika a zaměstnanost

Stát musí pomoci ve složité situaci. Nechceme ale rozdávat peníze ve formě sociálních dávek a budeme se řídit heslem „pracovat se vyplatí“.

Naším cílem je, aby do roku 2025 byl průměrný starobní důchod 20 000 Kč.

Reformujeme důchody, oddělíme důchodový účet od státního rozpočtu, vytvoříme individuální důchodové konto. Každý bude vědět, jaký bude mít důchod.

Podpoříme terénní a odlehčovací služby pro seniory, aby mohli být doma do vysokého věku. Dobudujeme síť stacionářů.

Lidé z náročných profesí půjdou do důchodu dříve.

Zvýšíme vdovské důchody.

Postupně zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 tis. Kč. Zvýšíme daňové zvýhodnění rodin s dětmi.

Revidujeme sociální dávky a nasměřujeme je k těm, kteří je skutečně potřebují. Zapojíme starosty. Ti vědí nejlépe, kdo pomoc potřebuje a kdo ji nahází do automatů. Také umožníme zrušení nájemní smlouvy problémovým obyvatelům.

Prosadíme, aby sociální dávky a dávky v hmotné nouzi vyplácely namísto Úřadů práce obce a samy kontrolovaly, zda nedochází k jejich zneužívání.

Budeme vyžadovat aktivní přístup nezaměstnaného podmínkou pro poskytování dávek (rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, školní docházka dětí, atd.).