ANO k tématu Společnost a kvalita života

Úřad slouží občanovi. Budeme pokračovat v digitalizaci a elektronizaci. Naším cílem je, aby bylo možné veškerou komunikaci s úřady vyřídit online.

Budeme dále rozvíjet Portál veřejné správy, který bude obsahovat všechny služby pro občany, firmy a podnikatele. Chceme mít na jednom místě všechny požadavky státu na občana (včetně možnosti platby a chytrých notifikací) se všemi dostupnými informacemi, které všichni potřebujeme.

Budeme pokračovat v započaté digitální transformaci, která povede ke snížení nákladů a odbourání byrokracie. Budeme důsledně vyžadovat povinnost sdílení dat napříč celou státní a veřejnou správou. Lidé nebudou muset na úřadech stále dokola vyplňovat tytéž informace.

Budeme dále rozvíjet Czech POINTy. Změníme je na kontaktní místa, která pomohou s vyřízením úředních záležitostí, a zároveň budou schopná občana naučit pracovat s digitálními službami státu.

Propojíme Portál občana a Portál podnikatele, plně digitalizujeme služby po živnostníky. Všechny formuláře pro živnostníky a firmy budou předvyplněné a interaktivní.

Rozšíříme portál MOJE daně, ve kterém navážeme na úspěšný projekt paušální daně, tedy daně a pojištění budou na jednom místě a pro všechny.