TÉMA

Společnost a kvalita života

Kandidáti do sněmovny v Politickém spektru ohodnotili rozpočet i přístup k pandemii

Zástupci pěti stran a hnutí, které kandidují ve volbách do Poslanecké sněmovny, debatovali v pořadu Politické spektrum na ČT24. Mluvili o státním rozpočtu a stabilizaci veřejných financí. Dotkli se také epidemie covidu-19 a bytové krize. Hosty byli Tereza Urzová (Nevolte Urza), Radim Špaček (Koruna Česká), Ondřej Hýsek (Moravské zemské hnutí), Jakub Olbert (Otevřeme Česko) a Ctirad Musil (Moravané).
3. 10. 2021|

Politici musí začít u sebe, nesmí lhát, hledali recept na rozdělenou společnost lídři v Ústeckém kraji

Posledním tématem předvolební debaty lídrů v Ústeckém kraji byla rozdělená společnost. Podle některých diskutérů se na ní podílí například veřejné lhaní politiků. Ti by měli jít občanům příkladem. Hosty debaty byli Andrej Babiš (ANO), Ivan Bartoš (PirátiSTAN), Jaroslav Foldyna (SPD), Jaroslav Komínek (KSČM), Karel Krejza (SPOLU), Zdeněk Matouš (ČSSD) a Jaroslav Pelc (PŘÍSAHA). Moderoval Martin Řezníček.
25. 9. 2021|

Lídři Ústeckého kraje debatovali o tom, jak řešit problém s vyloučenými lokalitami

Volební lídři Ústeckého kraje debatovali o tom, jakým problémům čelí region a jak je vyřešit. Diskuse se točila kolem pověsti kraje, vyloučených lokalit i průmyslových zón. Hosty byli Andrej Babiš (ANO), Ivan Bartoš (PirátiSTAN), Jaroslav Foldyna (SPD), Jaroslav Komínek (KSČM), Karel Krejza (SPOLU), Zdeněk Matouš (ČSSD) a Jaroslav Pelc (PŘÍSAHA).
24. 9. 2021Aktualizováno25. 9. 2021, 00:11|

Na zvyšování důchodů má každá strana jiný recept. Politici se shodnou hlavně na stropu pro odchod do penze

O tom, že by měly důchody růst, není sice mezi politiky sporu, ale to je ve věci penzí takřka to jediné, na čem se shodnou. V předvolební debatě sedmi lídrů kandidátek v Jihočeském kraji zaznělo sedm různých představ, jak získat na důchody peníze. Převážně se shodli pouze na tom, že by se neměl věk odchodu do penze zvyšovat nad 65 let. Hosty debaty byli Jan Bauer (SPOLU), Richard Brabec (ANO), Ivana Kerlesová (PŘÍSAHA), Lukáš Kolářík (PirátiSTAN), Alena Nohavová (KSČM), Iveta Štefanová (SPD) a Ondřej Veselý (ČSSD).
24. 9. 2021|

Lídři kandidátek z Královéhradeckého kraje kritizovali složitost českých zákonů

Byrokratickou zátěž rozebírali v předvolební debatě lídři kandidátek Královéhradeckého kraje. Shodli se na přebujelosti českého právního řádu a potřebě redukce zákonů. Diskutovali i o zlepšení spolupráce ústavních institucí. Hosty debaty byli Ivan Adamec (SPOLU), Jan Birke (ČSSD), Klára Dostálová (ANO), Tomáš Jarkovský (PŘÍSAHA), Martin Jiránek (PirátiSTAN), Vladimíra Lesenská (SPD) a Zdeněk Ondráček (KSČM). Debatu moderoval Martin Řezníček.
18. 9. 2021|

ANS k tématu Společnost a kvalita života

Zákony božské (přírodní) jsou absolutní a není v silách lidského intelektu je překonat. Současné snahy jít proti přirozenosti vedou jen k destrukci a ke zkáze.
6. 9. 2021|

PirátiSTAN k tématu Společnost a kvalita života

Usilujme o společnost, ze které se nikdo nebude cítit vyloučený. Moderní stát bez bariér. Vzdělání, služby, práce i bydlení budou dostupné všem bez rozdílu.
6. 9. 2021|

PB k tématu Společnost a kvalita života

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net tvrdí, že otázka ČT je položena špatně. Měla znít: „PERSPEKTIVY NAŠÍ ZLOMENÉ A DEMORALISOVANÉ SPOLEČNOSTI.“
6. 9. 2021|

Volný blok k tématu Společnost a kvalita života

Všichni lidé jsou si rovni. Neexistují práva homosexuálů nebo práva žen, existují nedělitelná lidská práva. Chceme otevřít rodinám cestu k vlastnímu bydlení.
6. 9. 2021|

OtČe k tématu Společnost a kvalita života

Vrátíme zpět hodnotu slovu a slibu. Zakotvíme v našem chování úctu a pokoru.Zakládáme si na tradicích a kulturních rozmanitostech. Prosazujeme důstojný život.
6. 9. 2021|

PRAMENY k tématu Společnost a kvalita života

Prožíváme dopady vyhrocených názorových protikladů vedoucích k rozkladu vztahů, podkopávání společenské hierarchie, destrukci rodiny a likvidaci ducha národa.
6. 9. 2021|

Moravané k tématu Společnost a kvalita života

Společnost České republiky patří mezi kastovně rozdělené společnosti, a to se odráží i na kontrastech v kvalitě života občanů.
6. 9. 2021|

Levice k tématu Společnost a kvalita života

Chceme společnost založenou na rovnosti, spolupráci ale i volnosti. Pravidla ať zajišťují prostor svobodnému rozhodování a nevnucují lidem životní styl.
6. 9. 2021|

KČ k tématu Společnost a kvalita života

Vraťme důstojnost do české politiky: na Hrad patří král!
6. 9. 2021|

APB k tématu Společnost a kvalita života

Posílíme rodinu jako základ společnosti, zlepšíme důchodový systém.
6. 9. 2021|

SENIOŘI k tématu Společnost a kvalita života

Zasazujeme se o omezení politické zvůle a korupce. Vláda oligarchie naší republice škodí. Jejím odstraněním od moci vrátíme důvěru ve vládu demokracie.
6. 9. 2021|

MZH k tématu Společnost a kvalita života

Požadujeme regionalizaci státu podle samosprávných zemí Čech, Moravy a Slezska. Krajské zřízení i pragocentrismus jsou brzdou rozvoje celé naší společnosti.
6. 9. 2021|

NE Urza k tématu Společnost a kvalita života

Závislost na státu je jedním z nejpalčivějších problémů dnešní doby. Přestaňme řešit veškeré naše problémy voláním po dalších zákonech a legislativě.
6. 9. 2021|

PŘÍSAHA k tématu Společnost a kvalita života

Nechceme zvyšovat věk odchodu do důchodu. Dorovnáme nízké důchody žen. Snížíme náklady státní administrativy, výdaje ministerstev seškrtáme diferencovaně.
6. 9. 2021|

KSČM k tématu Společnost a kvalita života

Chceme vrátit lidem životní jistoty – pro všechny generace dostupné bydlení, rovný přístup ke kvalitní zdravotní péči, vzdělání, k internetu, kultuře i sportu.
6. 9. 2021|

Zelení k tématu Společnost a kvalita života

Pro kvalitu života v ČR je zásadní především zmírnění efektů klimatické krize a odstraňování nerovností ve společnosti.
6. 9. 2021|

Trikolora k tématu Společnost a kvalita života

Umožníme pracovitým lidem dosáhnout na důstojné bydlení. Vytvoříme renesanci družstevního i nájemního bydlení ve spolupráci s obcemi. Zabráníme zvyšování dání.
6. 9. 2021|

SPOLU k tématu Společnost a kvalita života

Ocenění a podpora rodiny, zlepšení podmínek získání bydlení, rychlejší výstavba bytů, výhodnější hypotéky.
6. 9. 2021|

Švýc. dem. k tématu Společnost a kvalita života

Kvalita života společnosti se měří podle kvality života těch nejslabších.
6. 9. 2021|