OtČe k tématu Společnost a kvalita života

Vrátíme zpět hodnotu slovu a slibu. Zakotvíme v našem chování úctu a pokoru.Zakládáme si na tradicích a kulturních rozmanitostech. Prosazujeme důstojný život.

Díky této vládě ztratila společnost zbytek základních morálních hodnot. Pokud chceme tento trend změnit, je nutné, aby ti, kteří se nebojí převzít odpovědnost za řízení státu, zakotvili morální hodnoty na první místo svých žebříčků. Je nepřípustné, aby v čele státu stál jediný lhář, prospěchář nebo zloděj. Kvalita našich životů záleží na hodnotách, které uznáváme společně. Zakládáme si na tradicích a kulturních rozmanitostech nejen u nás v ČR, ale i v celé Evropě. Jsme proti unifikaci euro prostoru a proti vytváření dojmu, že většina je povinna se přizpůsobit menšině. V evropském měřítku jsme sice malá země svou rozlohou, ale nikoliv počtem svých obyvatel. Neprávem se považujeme za nicotné, bez možnosti cokoliv ovlivnit a o čemkoliv rozhodovat. Naše země má více jak tisíciletou historii, při které jsme si zachovali náš jazyk, písmo a obyčeje. Klademe a chceme i nadále klást důraz na národní cítění, ochranu našich tradic a společenských hodnot. Je zapotřebí učit mladé k úctě ke starší generaci a ty starší zase k toleranci mladých lidí, kteří ještě nenabyli patřičných životních zkušeností. Usilujeme o důstojný život pro všechny, kteří náš stát jen nezneužívají.