SENIOŘI k tématu Covid-19

Senioři 21 podporují záměry Ministerstva zdravotnictví chránící seniory před pandemií. Vakcíny proti Covid-19 musí nadále zůstat dostupné, ale nikoliv povinné.

Jsme si vědomi závažné situace vyvolané virem covid-19 a budeme plně podporovat opatření doporučované odborníky. Náš názor je takový, že je lepší uplatnit ochranná opatření raději dříve nežli později, kdy už lze velice těžko situaci zvládnout, musí se uzavřít ekonomika a vznikají obrovské ztráty všeho druhu, včetně ztrát na životech. Poslední vlna nákazy prověřila stav a připravenost našeho zdravotnictví a ukázala na některé nedostatky, na kterých je potřeba zapracovat. Jedná se hlavně o komunikaci mezi všemi zainteresovanými složkami, která významně selhávala. Dále je třeba posílit ta zařízení, která byla na pokraji kolapsu. Je také potřeba více komunikovat s veřejností a vždy náležitě vysvětlit nařízená opatření. Jsme přesvědčeni, že potom bude veřejnost daná opatření i lépe přijímat a dodržovat. Jsme zastánci toho, aby vakcíny proti nemoci byly stále pro všechny dostupné, ale v žádném případě nesmí vzniknout povinnost očkování proti covidu-19, což by podle našeho názoru odporovalo ústavě. K problematice práva v medicíně se vztahují zejména ustanovení čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 10 a čl. 31 v ústavním zákoně č. 2/1993 Sb.