SENIOŘI k tématu Spravedlnost a stav justice

Právo musí být pro všechny, nejen pro bohaté a mocné. Podporujeme samosoudy bez možnosti odvolání v případě menších přestupků. Pracovní využití odsouzených.

Nově založené hnutí Senioři 21 si v této oblasti v první řadě zaměří své úsilí na provedení důkladné revize právních norem, které jsou obsahem právního řádu. V současné době je stav takový, že ani erudovaní právníci nejsou schopni se v té spleti právních norem, kdy v legislativní praxi jsou stále častěji využívány tzv. přílepky, kvalifikovaně orientovat. Ale uvedené se netýká jen hmotněprávních norem, ale je nutné jej vztáhnout i k normám procesním. V oblasti justice se zaměříme na zvýšení odpovědnosti soudců, zkrácení a zkvalitnění soudních řízení způsobem, že budeme usilovat o snížení administrativní činnosti soudců a novou úpravu jejich odvolatelnosti. Budeme rovněž usilovat o revizi a jejich následnou úpravu ve věci právních norem upravujících vymahatelnost práva, exekuční řízení a výkon trestu odnětí svobody, včetně jeho alternativ. Budeme usilovat o zvýšení využití pracovní síly odsouzených a tímto způsobem snížit náklady na pobyt odsouzených v nápravných zařízeních. V odůvodněných případech budeme podporovat ukládání trestů alternativních. Tímto způsobem se hnutí Senioři 21 hodlá zasadit o zprůhlednění a následnou úpravu právních podmínek v této oblasti společenského života.