SENIOŘI k tématu Školství, sport, věda a mládež

Stále nám chybí adekvátní hodnocení pedagogů. Bez kvalitních pedagogů nebude kvalitní vzdělávací systém. Kde zůstala tradiční „škola hrou“ s využitím tradic?

Ve školství budeme preferovat vytvoření školní reformy, která zreviduje množství učiva a zaměří výuku do praxe (tzv. pro život). Podpoříme sportovní kluby všech velikostí a zaměříme se na vyhledávání a podporu nadaných dětí již na MŠ a ZŠ. Kvalitní školství vyžaduje kvalitní motivované učitele a profesory, kteří jsou uznávaní společností. Budeme usilovat o návrat prestiže tomuto povolání. Umožníme pedagogům kvalitní vzdělávání a přizveme je k tvorbě efektivního plánu školní reformy zaměřené na výuku pro život. Zapojíme do vzdělávání a výchovy širokou odbornou veřejnost, aby školní výstupy byly smysluplné a v životě využitelné. Podpoříme tvorbu školních parlamentů, školních klubů a skupin nadaných žáků. Budeme usilovat o vytvoření bezpečného prostředí pro sdílení příkladů dobré praxe mezi pedagogy. Zaměříme se na motivaci rodičů sociálně slabých rodin a podpoříme rovné šance na poli vzdělávání možností bezplatného doučování studenty pedagogických fakult v rámci jejich studijních praxí.