ANS k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Solidarita napříč generacemi je nezbytným předpokladem existence společnosti. Sociální spravedlnost je základem pro důstojný život.

Národ, a tedy i jeho stát je přirozená sociální jednotka. Naší vizí je stát, o který se mohou občané kdykoliv opřít, v nemoci, ve stáří, v nouzi, při ohrožení sociálním vyloučením, v tísni a v případě diskriminace. Stát, který zachází rovnoprávně se všemi bez rozdílu.
Důchodová reforma musí být především reformou příčin. Zdrojem už nemůže být jen příspěvek z mezd zaměstnanců, ať už z jejich vlastního podílu, nebo z podílu zaměstnavatele. Musí to být ještě solidární podíl ze zisku firem, především nadnárodních, Navíc nelze nadále tolerovat, aby cena lidské práce byla v ČR na čtvrtině průměrné ceny v EU!
Stát se musí podílet na zajištění finančně dostupného a důstojného bydlení pro všechny. Je na pořadu dne uvažovat též o právu na bydlení, dané Ústavou. Je nezbytné začít účinně řešit bezdomovectví, ohrožení sociálním vyloučením a rovněž nezaměstnanost, a to například státními zakázkami. Všechny tyto jevy jsou řešitelné — a navíc ku prospěchu celé společnosti!
Navrhujeme zrušení soukromých exekutorů a zákaz lichvy. Tyto činnosti jsou objektivně příčinou sociálního propadu mnoha občanů, způsob jejich provádění vede k bezdomovectví a sociálnímu vyloučení a je lidsky nepřijatelný.