Moravané k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Současný stát podporuje rozpad rodin a trestá úplné rodiny. Chybí lidé v mnoha profesích a přibývá chronicky nezaměstnaných.

Nezaměstnanost se v České republice řeší vyřazením nezaměstnaných z evidence. Statistiky pak vykazují trvale dobré podmínky zaměstnanosti. S touto parodií je třeba skončit. V mnoha oborech je nastavena cena práce pod úroveň slučitelnou s finanční udržitelností rodiny. Podnikatelské záměry mnohých vlastníků velkých provozů využívají ostudně nízce nastavených platových podmínek k vytěsnění našich občanů cizí levnou pracovní sílou. Sociální politika musí naprosto zásadním způsobem zvýhodnit ty, kteří vychovávají dítě v úplné rodině, bez ohledu na počet dětí. Musí skončit finanční podpora sexuálně nevázaným ploditelům bezprizorných dětí, opět bez ohledu na jejich počet. Nevychovanost dítěte nesmí rodiče schovávat za vymyšlené psychiatrické diagnosy.

Rodiče musí nést odpovědnost za rozvoj dítěte. Je nutné obnovit bytový fond, výstavbu startovacích bytů a chráněné pozice prvního zaměstnání.