Levice k tématu Školství, sport, věda a mládež

Cílem je kvalitní veřejné školství, dostatečně ekonomicky zajištěné, rozvíjející kompetence, zdravě samostatné a vytvářející základ rozvoje vědy a společnosti.

Naším východiskem je bezplatné vzdělání od předškolní výchovy v mateřských školách, s převažujícím podílem veřejných škol ve všech stupních. Veřejné školství musí být výrazně podpořeno ekonomicky, bez odpovídajícího financování nelze čekat zlepšení.

Doplňující stránkou tohoto zlepšení materiálních předpokladů jsou transparentní a důsledné akreditace, hodnocení a sebehodnocení.

Školy musí rozvíjet kompetence, znalosti a dovednosti, které lze uplatnit v reálném životě, podporovat přirozenou touhu objevovat a kreativitu při řešení problémů. Zpětná vazba a hodnocení musí odpovídat tomuto přístupu a nevytvářet stresové situace a psychické bariéry (ať už jde o přijímací či závěrečné zkoušky).

Sociálně ekonomické podmínky žáků a studentů se nesmí stát překážkou v postupu jejich vzdělávání, a to včetně integrace dětí ze sociálně slabších a vyloučených skupin.

Systém školství musí být co nejprostupnější regionálně i sociálně a umožňovat přechod mezi různými stupni vzdělání – svou důležitou roli zde má zkvalitnění učňovského školství, rozvoj vyšších odborných škol a bakalářských studijních oborů.

Naším ideálem je společnost, v níž každý může dosáhnout optima svých možností.