PŘÍSAHA k tématu Spravedlnost a stav justice

Zřídíme speciální soudy pro korupci, chceme nový trestní řád, zavedeme zveřejňování rozsudků na jednom místě, prosadíme zákon o státním zastupitelství.

Česko má pomalé soudy a vymahatelnost práva je nízká. Zrychlíme soudy zjednodušením trestního řízení, změnou organizace práce soudců například přesunem soudců podle zatížení soudů. Zavedeme zveřejňování rozsudků na jednom místě.

Zřídíme speciální soudce a jejich senáty a podpoříme systém anonymního, náhodného přidělování spisů soudcům. Budeme trvat na vzdělávání soudců v Justiční akademii Ministerstva spravedlnosti a nastavíme kreditový systém celoživotního vzdělávání soudců s postihem v případě neplnění této povinnosti.

Prosadíme nový trestní řád, který zjednoduší a zkrátí trestní řízení. Musí ho psát odborná akademická obec, ne zájmové skupiny.

Prosadíme schválení zákona o státním zastupitelství, který bude řešit i transparentní výběrové řízení a délku mandátu funkcionářů soustavy státních zastupitelství.

Chceme, aby pod samosprávou Advokátní komory působil profesní nezávislý orgán tvořený lidmi, kteří se profesionálně zabývají disciplinárním řízením, a byl složený ze zaměstnanců advokátní komory, kteří se na plný úvazek věnují kontrolní činnosti.

Obnovíme specializované policejní útvary. Budeme trvat na principu méně papírování, více práce v terénu.