PŘÍSAHA k tématu Zdravotnictví

Dostupnost kvalitní péče pro všechny. Jednotná elektronická dokumentace. Garance kvalitní péče ze strany státu. Dostatek kvalifikovaných lékařů a sester.

Postavíme se proti privatizaci páteřních nemocnic, prosadíme větší propojenost ambulantní a lůžkové péče, která přinese lepší dostupnost péče všem.

Navrhujeme sloučení dvou zdravotních pojišťoven pod vládou. Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR a Vojenské zdravotní pojišťovny ČR, do jedné. Ušetřené peníze investujeme do péče o pacienty.

Podpoříme rozvoj elektronizace zdravotnictví a telemedicíny po vzoru Izraele, digitalizace zvýší komfort pacienta a sníží zbytečnou byrokracii pro lékaře, sestry a další zdravotnický personál.

Podpoříme výzkum a vývoj léčiv na českém území.

Budeme trvat na důsledné kontrole kvality péče ze strany státu.

Spustíme se zdravotními pojišťovnami a odborníky hledání řešení o zpřístupnění zdravotní péče zvláště v příhraničí. Například skrze zavedení povinnosti poskytnout péči pacientům s veřejným pojištěním jako podmínku otevření lékařské praxe.

Jsme pro zrušení duplicitní sesterské dokumentace a pro audit administrativní zátěže.