PŘÍSAHA k tématu Školství, sport, věda a mládež

Zrušíme regionální rozdíly ve školství. Chceme více míst v mateřských školách. Rozvoj učňovského školství. Zlepšení kvality speciálního vzdělávání.

Školství musí nabídnout stejnou šanci na úspěch. Zrušíme regionální rozdíly ve školství. Zavedeme garanci kvality v celém Česku. Žák z Děčína musí být vzděláván stejně kvalitně jako žák v Praze či v Olomouci.

Zvýšíme investice do předškolního vzdělávání a základních škol. Tím zajistíme lepší dostupnost jeslí a školek. Prodloužíme provozní doby mateřských škol a školních družin.

Vrátíme řemeslu prestiž. Budeme trvat na rozvoji duálního a učňovského školství a podpoříme praktický výzkum.

Do škol zavedeme skutečné vzdělávání v oblastech finanční, právní a občanské gramotnosti, které splňuje nejen formální požadavky, ale i ty reálné.

Zasadíme se o zkvalitnění přípravy pracovníků ve vzdělávání. Požadujeme mnohem větší provázanost studia a praxe na vysokých pedagogických školách.

Budeme usilovat o zlepšení kvality speciálního vzdělávání a zároveň začleňování žáků a studentů s tělesným nebo smyslovým postižením do běžného vzdělávacího proudu. Chceme, aby lidé se specifickými potřebami byli bráni jako běžná součást našich životů. Toho dosáhneme společnými volnočasovými aktivitami pro všechny děti bez rozdílu.