PŘÍSAHA k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Revize a zpřehlednění sociálních dávek. Spravedlivý systém příspěvků na péči. Spravedlivé uznávání invalidních důchodů. Zaměstnávání zdravotně postižených osob.

Provedeme revizi a zpřehlednění sociálních dávek, zjednodušíme je a omezíme jejich zneužívání. Chceme posílit kontrolu formou neohlášených namátkových kontrol. Chceme nastavit systém, ve kterém se lidem vyplatí pracovat, ne naopak.

Budeme usilovat o zaměstnávání většího podílu lidí se zdravotním postižením ve státní správě, než je tomu dnes. Soustředíme se na motivaci zaměstnavatelů v soukromém sektoru k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.

Chceme lidem s nejtěžším zdravotním postižením zajistit potřebnou péči v jejich přirozeném prostředí, aby mohli žít nezávislým životem a nemuseli nuceně odcházet do pobytových zařízení. Postaráme se o to, aby v průběhu let došlo k valorizaci příspěvku na péči a mezi jednotlivými stupni nebyly tak propastné rozdíly. Chceme dostupnější terénní a stacionární sociální služby i v malých obcích.

Budeme usilovat o to, aby minimálně o prvním stupni invalidity mohli rozhodovat praktičtí lékaři, kteří svého pacienta dobře znají. Zaměříme se také na výpočet výše invalidního důchodu, aby nebyli penalizováni ti, kteří kvůli svému hendikepu nemohli pracovat.