Zelení k tématu Zdravotnictví

Chceme veřejné zdravotnictví založené na solidárním všeobecném pojištění, s důrazem na prevenci nemocnosti a omezování dopadů znečištění na lidské zdraví.

Prostředí, ve kterém žijeme, souvisí s naším zdravím. Chceme, aby posouzení dopadů na zdraví bylo integrováno do politických rozhodovacích procesů a aby ochrana zdraví hrála důležitou roli také v diskusi o opatřeních v oblasti dopravy, sociální politiky nebo oblasti řešení klimatických změn. Horká města budou stále více negativně ovlivňovat zdraví zejména starších lidí, znečištěné ovzduší u nás ročně způsobuje 12 tisíc předčasných úmrtí. Zavedeme přísnější normy pro emise znečišťujících látek v ovzduší a kvalitu vody. Chceme posílit síť veřejných zdravotnických zařízení a lepší podmínky pro zdravotníky a zdravotnice. Chceme podporu prevence, lepší dostupnost péče o duševní zdraví, podporu psychosomatické medicíny a další zlidšťování stavu našeho porodnictví.