Zelení k tématu Školství, sport, věda a mládež

Školství musí nejen dohnat výpadek způsobený pandemií, ale také reagovat na probíhající technologické změny a vývoj společnosti.

Moderní vzdělávání podporuje talenty i odstraňuje nerovnosti. Školství musí nejen pomoci dětem dohnat výpadek způsobený pandemií, ale také reagovat na probíhající technologické změny a vývoj společnosti. Naším cílem je výchova sebevědomé generace zodpovědných občanů, která se dokáže orientovat v rychle se měnících podmínkách, umí kriticky pracovat s informacemi a empaticky komunikovat.

Podpoříme proto veřejné školství, zvýšíme platy učitelům a snížíme počet žáků ve třídách. Zavedeme moderní pedagogické metody a financování škol na míru jejich konkrétním problémům. Stavíme se proti brzké specializaci dětí a segregaci nadanějších žáků, například do osmiletých gymnázií, protože vede ke zvyšování nerovností. Odmítáme zpoplatnění jakéhokoliv stupně veřejného vzdělávání. Navrhneme přesun začátku školního vyučování na 9:00.