Zelení k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Podpoříme hustou síť bezemisní dopravy, zejména vysokorychlostní vlakové trati či elektromobilitu založenou na obnovitelných zdrojích.

Vlaky, autobusy či tramvaje, ale také jízda na kole a chůze jsou příznivější nejen ke svému nejbližšímu okolí, ale také k lidskému zdraví, a proto musí mít vždy prioritu. Doprava je obrovským zdrojem skleníkových plynů a přispívá ke změně klimatu. Máme jasný plán, jak se zbavit závislosti na ropě a podpořit bezemisní způsoby dopravy. Chceme dopravu, která je založena na husté a kvalitní síti veřejné dopravy ve všech regionech, podporuje bezpečnou jízdu na kole i chůzi, a kde zbývající nezbytné jízdy autem vykonají elektromobily. Nákladní doprava musí být co nejvíce přesunuta ze silnic a center měst na koleje. Na delší vzdálenosti se pak budeme dopravovat funkční sítí rychlovlaků a nočních spojů. Kolejové dopravě věnujeme alespoň 1 % HDP, dostavíme nová vlaková spojení (např. Praha–Liberec). Nesouhlasíme s daňovým zvýhodněním letecké dopravy, naopak zavedeme daně z parkovacích míst.