TÉMA

Doprava a dopravní infrastruktura

Sabotáž na německé železnici zastavila dálkové spoje mezi Hamburkem a Berlínem
Po sabotážích na železniční infrastruktuře nevyjelo mnoho dálkových spojů mezi Hamburkem a Berlínem. Vyšetřovatelé předpokládají, že za nimi je „politický“ motiv, uvedla policie v Hamburku podle agentury DPA, která píše o požárech v kabelových šachtách. Mezitím se podle DPA na krajně levicové platformě Indymedia objevil text, který se k organizaci sabotáže hlásí. Do brzkého odpoledne bylo zcela zrušeno 11 spojů a dalších 19 částečně.
8. 9. 2023Aktualizováno8. 9. 2023, 16:53|
Politici před volbami volají po rychlejší stavbě dálnic, slibují vysokorychlostní železnici. Na detailech se ale neshodnou
Nové dálnice a také vysokorychlostní tratě (VRT) – to jsou témata, která rezonují napříč programy jednotlivých stran, které jdou do voleb. Na jejich potřebě se politici shodují, liší se ale například v představě o tom, kam by měly vysokorychlostní železnice hlavně vést. O dopravě diskutovali lídři stran s nejvyšším volebním potenciálem z Libereckého kraje. Hosty předvolební debaty byli Petr Beitl (SPOLU), Jan Farský (PirátiSTAN), Josef Jadrný (ČSSD), Jan Koros (KSČM), Jana Pastuchová (ANO), Jaroslava Pauchová (PŘÍSAHA) a Radovan Vích (SPD). Debatu moderoval Jakub Železný.
15. 9. 2021|
ANS k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Skončíme s privatizací dopravní infrastruktury! Dopravní politika musí vycházet z potřeb ČR, a ne EU! Dopravní infrastruktura musí být ve vlastnictví státu.
6. 9. 2021|ČT24
PirátiSTAN k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Připravujeme se na budoucí výzvy. Dopravní síť plánujeme v logickém celku - efektivně, bez záseků. Díky sdílení dat udržíme nad projekty přehled a kontrolu.
6. 9. 2021|ČT24
PB k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net tvrdí, že otázka ČT je položena špatně. Měla znít: „PERSPEKTIVY NAŠÍ ZLOMENÉ A DEMORALISOVANÉ SPOLEČNOSTI.“
6. 9. 2021|ČT24
Volný blok k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Nepřipustíme ideologický rozvoj elektromobilů. Města nejsou jen pro cyklisty. Zpoplatníme silnice pro cizince. Podpoříme konkurenci v osobní železniční dopravě.
6. 9. 2021|ČT24
OtČe k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Zrychlení výstavby dálnic a obchvatů s důrazem na cenu a kvalitu. Eliminovat přetíženou kamionovou dopravu. Podpora využití železniční dopravy.
6. 9. 2021|ČT24
PRAMENY k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Nesystematické investice do infrastruktury, nekorigovaná objednávka dopravní obslužnosti, netransparentní výběrová řízení, nízké zdanění tranzitní dopravy.
6. 9. 2021|ČT24
Moravané k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Musí se skončit s nerovnoprávností Moravy a Slezska vůči českému centru ve věcech investic do dopravní infrastruktury.
6. 9. 2021|ČT24
KČ k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Doprava musí být efektivní, environmentální, navázaná na infrastrukturu evropskou a hlavně bezpečná. Nechceme žádná další úmrtí kvůli chybějícímu zabezpečení!
6. 9. 2021|ČT24
Levice k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Dopravní politika dle potřeb obyvatel – dostupná, kvalitní. Investice do veřejné dopravy, kapacitní železnice, dostupné alternativy ke spalovacím motorům.
6. 9. 2021|ČT24
APB k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Umožníme, aby se na bezpečných místech dálnice a za sucha jezdilo maximální rychlostí 140 km/hod.
6. 9. 2021|ČT24
SENIOŘI k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Prioritou je rychlé dokončení dálniční a železniční sítě a jejich modernizace. Musíme posilovat funkci veřejné dopravy a modernizovat ji, aby byla spolehlivá.
6. 9. 2021|ČT24
MZH k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Propojíme Moravu s Evropou. Požadujeme samostatné hospodaření moravského politického orgánu s veřejnými dopravními investicemi.
6. 9. 2021|ČT24
NE Urza k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Dopravní infrastrukturu by měli platit ti, kdo ji využívají; v závislosti na tom, jak moc ji využívají. Neměla by být financována ze státního rozpočtu.
6. 9. 2021|ČT24
PŘÍSAHA k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Dokončení dálniční sítě, investice do potřebné stavby obchvatů, maximální urychlení strategických staveb, zásadní zlepšení údržby silnic, dálnic a železnic.
6. 9. 2021|ČT24
KSČM k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Podporujeme investice do dobudování dálniční sítě a obchvatů, rozvoj železniční nákladní dopravy a vysokorychlostních tratí, využití alternativních paliv.
6. 9. 2021|ČT24
Zelení k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Podpoříme hustou síť bezemisní dopravy, zejména vysokorychlostní vlakové trati či elektromobilitu založenou na obnovitelných zdrojích.
6. 9. 2021|ČT24
Trikolora k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Zrychlíme výstavbu dálnic, změníme legislativu a omezíme obstrukce ekologických aktivistů. Zabráníme diktátu EU a zákazu prodeje aut se spalovacím motorem.
6. 9. 2021|ČT24
SPOLU k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Chytrá doprava, moderní technologie, plán financování dopravních staveb na několik let dopředu a priorita pro nejvytíženější trasy.
6. 9. 2021|ČT24
Švýc. dem. k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Prioritou je dostavba dálniční sítě ČR a vybudování sítě vysokorychlostních železnic.
6. 9. 2021|ČT24
SPD k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Výstavba dopravní infrastruktury je mimořádně nákladná, a je potřeba ji proto dlouhodobě a pečlivě plánovat.
6. 9. 2021|ČT24
ANO k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Do konce roku 2025 uvedeme do provozu 294 km nových dálnic. Budeme pokračovat ve výstavbě klíčových obchvatů. Připravíme megaprojekt vysokorychlostních tratí.
6. 9. 2021|ČT24
ČSSD k tématu Doprava a dopravní infrastruktura
Chceme cenově dostupnou veřejnou dopravu. Dostavíme síť dálnic a rychlostních komunikací včetně obchvatů měst. Zahájíme výstavbu vysokorychlostní železnice.
6. 9. 2021|ČT24