KČ k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Doprava musí být efektivní, environmentální, navázaná na infrastrukturu evropskou a hlavně bezpečná. Nechceme žádná další úmrtí kvůli chybějícímu zabezpečení!

Osobní hromadná doprava musí být pro naše občany pohodlná, rychlá, moderní a hlavně bezpečná. Nejkritičtější otázka zabezpečení železničních tratí musí být prioritou vlády. Lidé nesmí na našich železnicích zbytečně umírat, protože chybí základní zabezpečení běžné ve všech okolních zemích.
Je potřeba komplexní audit železniční dopravy. Zabránit rušení regionálních tratí, zkapacitnit přetížené železniční koridory, vybudovat vysokorychlostní koridory pro osobní železniční dopravu spojující hustě obydlená území s evropskou páteřní sítí.
Infrastruktura pro nákladní silniční dopravu musí odpovídat našemu umístění v srdci Evropy, zároveň nesmí být obtěžující pro místní občany. Motivací k maximálnímu využití silnic co nejvyšších tříd by pro dopravce mělo být zavedení mýtného systému na principu GPS, a to tak, že čím vyšší třída silnice, tím nižší cena za ujetý kilometr.
Silniční dopravní infrastrukturu (zejména rychlostní silnice a dálnice) je nutné urychleně dobudovat s návazností na infrastrukturu okolních států. Ostudná „modernizace“ dálnice D1 se již nesmí opakovat. Dálnice musí být pohodlné pro osobní dopravu, jakož i vybavené veškerými službami pro řidiče mezinárodní tranzitní dopravy.