APB k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Umožníme, aby se na bezpečných místech dálnice a za sucha jezdilo maximální rychlostí 140 km/hod.

Prosadíme povrchové metro navazující na stávající dopravní infrastrukturu Prahy a u něj masivní parkovací kapacity. Zajistíme navýšení dopravní obslužnosti okrajových částí krajů, pohraničí a dalších míst s nízkou koncentrací obyvatel. Umožníme, aby se na bezpečných místech dálnice a za sucha jezdilo maximální rychlostí 140 km/hod. Podpoříme investice do všech druhů dopravy, včetně letecké. Budeme požadovat průběžné zveřejňování informací o všech dopravních stavbách. Podpoříme zrychlení a zjednodušení stavebního řízení přechodem na digitální podání a následně budeme navrhovat centrální digitální úložiště pro jedno stavební řízení. Podpoříme povinné vypracování územního plánu pro všechny obce nad 10 000 obyvatel. Zjednodušíme Metropolitní plán v Praze. Podpoříme vznik kanceláře státního architekta a vývoj uceleného systému architektů ve veřejných službách.