UHAVEL k tématu Spravedlnost a stav justice

Zrychlení práce soudů a jejich svrchovanost; odvolatelnost; snížit věk trestné odpovědnosti; sčítání trestů; alternativní tresty 

Justice musí být zcela nezávislá na politice a politicích. Práce soudců a státních zástupců je náročná a musí být náležitě ohodnocena. Naproti tomu je nepřijatelné jakékoliv jejich protiprávní jednání a s tím souvisí možnost jejich odvolatelnosti. Zásadní problém je nedostatek soudců a tím způsobené nepřijatelné prodlužování některých kauz. Je nutné zkrátit soudní řízení, aby se nemuselo čekat na rozsudek několik let.

Jsme pro přísnější tresty za opakované páchání násilných a majetkových trestných činů a snížení trestné odpovědnosti na 14 let. U nejzávažnějších činů udělovat doživotní tresty bez možnosti propuštění. Naopak u méně závažných trestných činů nebo nedbalostních trestných činů častější udělování alternativních trestů. Jsme pro zachování stávajícího systému soudů a státních zastupitelství, ale i institutu prezidentské milosti a veřejného ochránce lidských práv (ombudsman).