TÉMA

UHAVEL

UHAVEL k tématu Společnost a kvalita života

Podpora rodin a pomoc při získávání prvního bydlení; důstojné stáří; zdravá společnost (potraviny i prostředí)
14. 9. 2017Aktualizováno5. 10. 2017, 16:47|

UHAVEL k tématu Zahraniční politika

Aktivní nevměšování do int. politiky jiných zemí; dobré vztahy s dlouhodobými partnery; setrvání v EU s diskuzí o její bud. podobě
14. 9. 2017Aktualizováno5. 10. 2017, 16:44|

UHAVEL k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Přesun větší části zodpov. na místní úroveň; podporovat lokální řešení; rozumně využívat dotace z EU, ale usilovat o jejich postupné zrušení
14. 9. 2017Aktualizováno5. 10. 2017, 16:41|
Volby 2017

Petr Steiner (UHAVEL): Jsme velice čerstvá strana, některé věci jsme podcenili

Ačkoli zatím nemá ani internetové stránky, rozhodla se nedávno založená Unie hrdosti, aktivity, vlastenectví, empatie a lidskosti (UHAVEL) kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny. Chtěla by se zasadit o omezení korupce, snížit daň z příjmu a naopak zvýšit sociální odvody, řekl v Událostech, komentářích její místopředseda Petr Steiner. Ujistil, že UHAVEL myslí kandidaturu vážně, ačkoli připustil, že jde zezačátku hned do těch nejtěžších voleb.
5. 10. 2017|
Volby 2017

Mach volá po referendu: EU se po brexitu nechytila za nos, naopak chce víc regulovat

Předseda Strany svobodných občanů Petr Mach se před sněmovními volbami vzdal mandátu europoslance. Dospěl k závěru, že Evropská unie je nereformovatelná a chtěl by z ní vystoupit. Podobný názor má i Blok proti islamizaci či Občané 2011. „Evropská unie je hospodářský rozvoj. Desintegrace znamená hospodářský pokles. Bylo by nám hůře,“ oponoval Pavel Sehnal (ODA) v předvolební diskuzi České televize.
30. 9. 2017|

UHAVEL k tématu Zdravotnictví

Udržet kvalitu a zlepšit financování; ohodnocení týmů, nejen jednotlivců nebo skupin; upravit požadavky na vzdělávání personálu
14. 9. 2017Aktualizováno14. 9. 2017, 19:50|

UHAVEL k tématu Stav demokracie v ČR

Demokracie není anarchie a zažíváme její postupné omezování; lidé musí mít šanci vyjádřit se k tématům, která se jich bezprostředně týkají
14. 9. 2017|

UHAVEL k tématu Spravedlnost a stav justice

Zrychlení práce soudů a jejich svrchovanost; odvolatelnost; snížit věk trestné odpovědnosti; sčítání trestů; alternativní tresty
14. 9. 2017|

UHAVEL k tématu Zemědělství a životní prostředí

Podpora domácích producentů; soběstačnost; kontrola kvality; kontrola dotací; snižování energetické náročnosti; rozumné alternativní zdroje energie
14. 9. 2017|

UHAVEL k tématu Státní finance

Vyrovnaný rozpočet; snížení daně z příjmu; diskuze o změně DPH; valorizace důchodů; přijmout euro, ale v delším časovém horizontu
14. 9. 2017|

UHAVEL k tématu Kultura

Zjednodušení systému dotací nebo jejich zrušení; zprůhlednění finančních toků; podpora rozvoje kultury
14. 9. 2017|

UHAVEL k tématu Průmysl a obchod

Podpora domácích podniků; energetická vyváženost; diversifikované obchodní vztahy; suverenita; zrušení sankcí; kontrola státních zakázek
14. 9. 2017|

UHAVEL k tématu Školství, sport, věda a mládež

Zvýšit prestiž učitelů, podpořit základní i aplikovaný výzkum, zprůhlednit financování sportu a podporovat mládežnické kluby; pohyb ve škole
14. 9. 2017|

UHAVEL k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Valorizace důchodů a vytvoření odděleného důchodového rozpočtu; zaměstnanost mladých; rekvalifikační kurzy; úprava dávek
14. 9. 2017|

UHAVEL k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Rozvoj infrastruktury silnic, dálnic a železnic; využití všech typů dopravy; mýtné ano, ale musí jít zpět do dopravy – infrastruktura a MHD
14. 9. 2017|

UHAVEL k tématu Obrana a bezpečnost

Setrvání v NATO a posílení členství; zabezpečení hranic; povinná vojenská služba; zvýšit prestiž armády/policie a jejich financování; BIS
14. 9. 2017|