UHAVEL k tématu Školství, sport, věda a mládež

Zvýšit prestiž učitelů, podpořit základní i aplikovaný výzkum, zprůhlednit financování sportu a podporovat mládežnické kluby; pohyb ve škole

Prestiž učitelů a profesorů klesá na nebezpečně nízkou úroveň, což negativně ovlivňuje celý systém vzdělávání. Na gymnázia a vysoké školy berou téměř každého bez ohledu na to, zda pro studium mají vlohy, zatímco lidí s vyučeným řemeslem neustále klesá. Zařazení studentů do oborů či na studium podle jejich schopností sníží problém nezaměstnavatelnosti mnoha absolventů.

Na vysokých školách je potřeba podporovat zejména aplikovaný výzkum ve spolupráci s místními podniky, ale zaměřit se i na základní výzkum, který nám přinesl v mnoha oborech světová ocenění.

Po nedávných aférách je jasné, že je nutné zprůhlednit financování sportu a zejména podpořit mládežnické kluby. Podporou sportu u mládeže snížíme nebezpečí obezity u této věkové skupiny a nabídneme alternativu jiným typům chování. Bez kontinuální podpory mládeže zároveň nemůžeme očekávat, že budeme mít nepřerušenou historii úspěšných let našich reprezentantů.