UHAVEL k tématu Zahraniční politika

Aktivní nevměšování do int. politiky jiných zemí; dobré vztahy s dlouhodobými partnery; setrvání v EU s diskuzí o její bud. podobě

Naše zahraniční politika měla historicky velmi vysokou úroveň a měli bychom usilovat o návrat tohoto respektu. Musíme si vážit vztahů s dlouhodobými partnery a udržovat je na vysoké úrovni, včetně odpovídajícího výběru velvyslanců.

Ačkoliv je nutné komentovat porušování lidských práv a další prohřešky proti listině základních práv a svobod kdekoliv na světě, nevěříme, že je správné se aktivně vměšovat do interní politiky jiných zemí (například vojenským zásahem).

Členství v EU je samozřejmou součástí naší evropské identity, nicméně to nám nebrání v tom usilovat o změny v jejím fungování a financování. Období Brexitu dává Evropské Unii unikátní možnost pro změnu a my, i jako součást Visegrádské čtyřky, bychom měli být aktivní součástí těchto diskuzí. Hlavní témata by měla být snížení byrokracie a přerozdělování financí, zachování suverenity jednotlivých států a společná evropská politika ve vztahu k imigrantům.