UHAVEL k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Valorizace důchodů a vytvoření odděleného důchodového rozpočtu; zaměstnanost mladých; rekvalifikační kurzy; úprava dávek 

Pro zajištění důstojného stáří je nezbytná valorizace důchodů, kterou by zjednodušilo a podpořilo opětovné vytvoření odděleného důchodového účtu, který nebude používán na látání děr v rozpočtu jiných resortů.

Náš stát také potřebuje kvalifikované středoškolské i vysokoškolské absolventy pro zaručení ekonomického růstu a konkurenceschopnosti. Ti nyní nemají dostatečnou praxi, kterou zaměstnavatelé požadují. Měli bychom se inspirovat v zemích, kde existuje úspěšná spolupráce mezi školami a podniky pro získaní praxe. Tímto si firmy zaškolí potencionální budoucí pracovníky, kteří už při této spolupráci jsou pro společnost přínosem.

Zároveň je na úřadech práce nedostatek rekvalifikačních kurzů a i tyto jsou málo nabízeny. Lidé, kteří odmítají absolvovat rekvalifikační kurzy, by měli přijít o sociální dávky a podporu v nezaměstnanosti. Úřady práce by měly být v úzkém kontaktu s pracovníky obecních úřadů příslušných obcí a měst, kteří nejlépe vědí, kdo a jak dávky využívá.