ODS k tématu Zdravotnictví

Odstranění nerovností mezi zdravotnickými zařízeními, možnost volby pacienta nákladnější metody léčby, jednodušší vzdělávání zdravotníků 

Chceme moderní, vlídné a spravedlivé zdravotnictví, na které se lidé mohou spolehnout, zejména když čelí vážnému úrazu či onemocnění. Systém zdravotnictví je třeba zjednodušit a odstranit jeho nerovnosti, aby byl otevřený a pro všechny předvídatelný. Je třeba zavést více otevřený systém, který respektuje svobodu volby a řízenou konkurenci poskytovatelů. Pracovníkům ve zdravotnictví chceme zajistit dobré finanční ohodnocení, dostupné a kvalitní postgraduální vzdělávání, zjednodušení administrativy a omezení přesčasové práce.

Zavedeme jednodušší vzdělávání lékařů a sester při zachování jeho kvality. Zrušíme nadbytečnou byrokracii a papírování ve zdravotnictví; chceme jednodušší zdravotnickou dokumentaci a administrativu, která nebude lékaře a sestry přetěžovat, aby měli čas léčit a mluvit s pacienty. Prosadíme širší možnosti volby pro pacienta, včetně volby nákladnější metody či materiálu či konkrétního zdravotnického pracovníka (pacient si doplatí pouze rozdíl oproti plně hrazené péči).

Video Kandidáti o protestech praktických lékařů
video

Kandidáti o protestech praktických lékařů

Kandidáti o protestech praktických lékařů

Kandidáti o prioritách ve zdravotnictví

Vyzula, Trnka, Sedláček a Svoboda o platech ve zdravotnictví

Heger, Sedláček, Třešňák, Svoboda, Vyzula a Kaňkovský o platech ve zdravotnictví

Svoboda o platech ve zdravotnictví

Trnka, Heger, Svoboda, Třešňák a Vyzula o protikuřáckém zákonu

Svoboda a Heger o protikuřáckém zákonu

Dvořák, Heger, Sedláček, Kaňkovský a Svoboda o protikuřáckém zákonu

Mackovík, Sedláček, Trnka, Běhounek, Svoboda, Vyzula a Dvořák o poplatcích ve zdravotnictví

Kaňkovský, Trnka, Sedláček, Svoboda a Heger o poplatcích ve zdravotnictví

Svoboda, Heger a Vyzula o nadstandardní péči

Třešňák, Sedláček a Svoboda o nadstandardní péči

Kandidáti o privatizaci nemocnic