SPO k tématu Spravedlnost a stav justice

Budeme prosazovat zvýšení efektivity soudního systému. Chceme slušný stát bez korupce. Zrušíme soukromý exekutorský byznys 

Jakékoliv změny v oblasti justice musejí směřovat podle Strany Práv Občanů k posílení její efektivnosti jako složky právního státu. Justice se nesmí ze společnosti vydělovat, musí být lidem srozumitelná a sloužit občanům.

V oblasti soudnictví budeme prosazovat soudní systém, který zajistí předvídatelnost rozhodování soudů, zvýšení jeho efektivity, rychlosti a kvality rozhodování, lepší dostupnost právní ochrany i nemajetným občanům, dále motivaci soudců a policistů k tomu, aby nepodléhali nástrahám korupčního jednání a rozhodovali čestně a objektivně, bez politických tlaků a posílení vlivu judikatury v soudním systému.

Budeme podporovat zavedení pracovní povinnosti pro vězně v nápravných zařízeních, a zároveň úměrnou vazbu nároků a benefitů ve vztahu k pracovní (ne)aktivitě vězněných.

Tolik veřejnosti kritizovaná exekuce musí probíhat pouze podle práva a dobrých mravů. Zrušíme proto soukromý exekutorský byznys. Exekuce musí probíhat podle jasných pravidel, která bude stát kontrolovat.