SPO k tématu Společnost a kvalita života

Jsme pro dobré žití ve společnosti, ve které není měřeno podle majetku a peněz, ale podle kvality a hodnoty člověka 

Strana Práv Občanů podporuje obnovu základních hodnot nutných pro kvalitní život občana a zdravou společnost. Jsou jimi právo na ohodnocenou práci, bezpečnost, důstojné stáří, vzdělání, zdraví.

K odpovídající kvalitě života je třeba bezpečná vlast, odpovídající podmínky materiální, kulturní, společenské a svoboda.

Jako zásadní vidíme prosadit směřování společnosti ke skutečné demokracii, která je podmíněna vytvořením příležitostí pro běžné občany, jejichž naplněním se stanou skutečně svobodnými a rozvinou svoje schopnosti ve prospěch svůj a své země. K tomu podporujeme posílení materiálních podmínek občanů, kteří pracují, seniorů, kteří mají odpracováno, a občanů, kteří pracovat nemohou.

Základní podmínkou vytvoření všech uvedených předpokladů zdravé společnosti a kvality života občanů je zajištění bezpečnosti a suverenity naší země. V této souvislosti jsme kategoricky proti nucenému přijímání migrantů převážně z islámských zemí.